nieuws

Grote btw-fraude met handel prefab huizen

bouwbreed Premium

“Ik ben ervan overtuigd dat er nooit ook maar een prefab huis aan Canada is geleverd. Het waren allemaal papieren transacties met als enige doel btw terug te vangen.” Aldus procureur-generaal mr. B. de Hoog voor het Haagse gerechtshof, waar de 46jarige A. van M. uit Hardinxveld in hoger beroep terecht stond voor belastingfraude. Hij zou ten onrechte vijf ton hebben ‘verdiend’. Tegen hem werd vijf maanden onvoorwaardelijk geeist, met aftrek van voorlopige hechtenis. Op 1 juni volgt de uitspraak.

In oktober 1989 veroordeelde de rechtbank Dordrecht Van M. voor dat feit al tot twaalf maanden onvoorwaardelijk.

Maar die ging tegen dat vonnis in beroep. De behandeling daarvan diende in eerste instantie op 2 maart van dit jaar.

Omdat mr. De Hoog toen niet alle ten laste gelegde feiten bewezen achtte, eiste hij drie maanden cel. Het hof gelastte daarna echter eerst nog nader onderzoek door de FIOD.

Rapportage van deze dienst bracht de procureur-generaal tot een nieuwe, dit keer ook hogere eis. Dat ontlokte een vinnige reactie van mr. E. R. Weering, de raadsman van Van M. Hij vond dat dit niet door de beugel kon: “De procureur-generaal heeft op 2 maart al gerequireerd. Hij kan nu niet opeens met een hogere eis komen aanzetten. Immers, het aanvullend onderzoek is niet door hem, maar door het hof geinitieerd. Het is niet hoffelijk dat hij dit nadere onderzoek nu gebruikt om een nieuwe eis te formuleren” .

Maar de procureur-generaal bestreed dat. “De kritiek van de raadsman snijdt echt geen hout. Het Openbaar Ministerie vordert naar aanleiding van hetgeen ter rechtzitting blijkt.

Toen ik op 2 maaart requireerde wist ik niet dat het hof een nader onderzoek zou gelasten.

Nu daardoor andere gegevens boven water zijn gekomen die aantonen dat Van M. wel degelijk over een zekere periode ten onrechte btw heeft teruggevorderd en gekregen, ben ik in de gelegenheid een hogere eis te stellen. Het zou er anders op neerkomen dat ik als het ware gemuilkorfd zou zijn” , stelde hij. Mr. Weering zei daarop geen weerwoord te hebben.

Solar Engeneering

Van M. handelt sinds 1985 met het bedrijf Solar Engeneering, welke handelsnaam op 4 april 1986 officieel is gevestigd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel in Dordrecht. Op 3 november 1986 kreeg het bedrijf officieel de status van BV, met als bestuurders/directeuren de Van M. Holding (waarin verdachte participeert met zijn zoon) en de in het Belgische Hoogstraten woonachtige (een aantal weken geleden overleden) Nederlander W. J. H. Schippers.

Het nog steeds actieve bedrijf legde zich in die beginperiode toe op verkoop van prefab woningen, te bouwen volgens een door de Oostenrijkse onderneming Oko ontwikkeld systeem.

Afnemer zou zijn het Canadese bedrijf Rampart Corporation.

Netwerk

Volgens mr. De Hoog is er echter nooit enig bouwpakket geleverd, maar had Van M. uitsluitend als doel in Nederland de btw terug te krijgen. Een door Van M. indertijd op basis van een bepaald aantal uren ingehuurde boekhoudkundig medewerker bevestigt dat na afloop van de rechtzitting tegenover Cobouw: “Er was gezorgd voor een ingenieus netwerk, met als doel de zaak zo ondoorzichtig mogelijk te maken. Vanuit Oostenrijk werd ‘geleverd’ aan So lar Fit Duitsland, waarin Van M. samenwerkte met een in Zuid-Duitsland wonende compagnon. Dit bedrijf ‘leverde

aan Solar Fit Nederland, dat vervolgens ‘leverde aan Solar Engeneering. En dat bedrijf zou dan zorgen voor ‘verzending’ naar Canada en de facturering aan Rampart Corporation. Betaling geschiedde vandaar direct aan Oostenrijk.

Maar de bedragen die werden overgemaakt, waren altijd hoger dan hetgeen door het Oostenrijkse bedrijf zelf in rekening was gebracht. Want daar bovenop kwam een winstpercentage, dat bepaald werd door Van M. Het verschil werd -contant- teruggesluisd naar Van M. En was altijd gelijk aan het bedrag van de btw.

Toevallig he?” , zegt hij.

Facturering

Op de zitting verklaarde hij tegenover het hof, dat Van M.

(ook directeur van het thans ernstig in opspraak zijnde bedrijf ABS Eurospan Benelux BV) hem regelmatig belastte met het opstellen van facturen.

“Hij gaf daarbij altijd mondeling aan om welke bedragen het ging. Ik maakte dan op een blocnote-velletje een opstelling voor de factuur, die vervolgens door een secretaresse werden uitgetypt. Of de facturen ooit verzonden zijn? Dat weet ik niet. Ik kreeg later wel steevast een kopie van de factuur, die ik moest administreren. Inzage in stukken, die moesten bewijzen dat daadwerkelijk levranties hebben plaatsgevonden (vrachtbrieven e.d.) heb ik nooit gehad. De enige informatie die ik kreeg, kwam van Van M.” zette hij uiteen.

Op een vraag van president mr. J.J. Makking van het hof of hij wist dat de facturen gebruikt werden om de Nederlandse btw terug te vragen, antwoordde de getuige ontkennend: “Maar ik wist wel dat er regelmatig grote bedragen van de fiscus op de rekening van Solar Engeneering terugkwamen:f. 40000, f. 50000 en f. 60000. In die orde van grootte’.

Bij de diverse aangiftes (loonbelasting, omzetbelasting etc.) door het bedrijf was hij niet betrokken: “Dat werk mocht ik niet doen, dat deed van M. zelf.”

Tenslotte onthulde hij dat Van M. hem in 1986 een aantal rekeningen gaf, dat betrekking had op het jaar daarvoor en achteraf- alsnog in de al afgesloten administratie moest worden verwerkt.

Dat laatste werd door Van M. ontkend: “Er zijn nimmer achteraf facturen gemaakt. Die rekeningen waren er altijd al.

De lezing over de wijze van opstelling van de facturen klopt.

Die zijn, neem ik aan, ook verzonden” .

Wel of geen VOF

Op nadrukkelijke aandrang van zijn raadsman schaafde hij die verklaring echter bij. “Ik heb voor het maken van facturen standaard-gegevens aangeleverd.”

Een cruciale vraag was of Solar Engeneering in de periode 1 april-3 november 1986 een vennootschap onder firma (vof) was. De procureur-generaal meende van wel. Hij baseerde zich daartoe op de nadere rapportage van de FIOD.

Maar mr. Weering bestreed dit: “Voor een VOF is een overeenkomst nodig. Die ontbreekt, hetgeen de FIOD ook beaamt. De FIOD probeert te komen tot een soort fictie van een vof, wat niet wordt ondersteund door de literatuur en de rechtspraak. In het handelsregister is ook geen VOF ingeschreven. Kortom, er is geen sprake van een VOF” .

Hij hechtte voorts weinig geloof aan de getuigenis van de voormalig boekhouder: “Die deed al het financiele werk voor Solar Engeneering. Ook de belastingaangiftes werden door hem of onder zijn verantwoordelijkheid opgesteld.

Daar had Van M. niet of nauwelijks bemoeienis mee’.

De procureur-generaal concludeerde dat Van M. in de periode waarin er sprake was van een VOF “opzettelijk en onvolledig aangiften heeft gedaan om btw te ke toucheren” .

Het gaat daarbij om drie bedragen van resp. f. 67342, f. 54389 en f. 69331.

Reageer op dit artikel