nieuws

Grote aannemers hebben goed gevulde orderportefeuille

bouwbreed

Het wisselvallige karakter in de vraag naar personeel blijft aanwezig. In de vorige Bouwbarometer werd geconstateerd dat op grond van de toen bekende gegevens een matig 1993 voorspeld kon worden -in tegenstelling tot de uitgekomen voorspelling voor 1992- maar dat een slag om de arm nodig was vanwege de maandelijkse schommelingen. Nu lijkt de tendens weer iets positiever te zijn.

Al met al is er dus nog geen goede voorspelling te doen voor dit jaar, zoals dat vorig jaar rond deze periode in de Bouwbarometer wel gebeurde.

De barometer van de Brouwer Groep te Leerdam is gebaseerd op vraag en aanbod van utapersoneel, alsmede een peiling onder de opdrachtgevers. Met name de woningbouwsector en de infrastructuur zorgen ervoor dat het werkaanbod als totaal niet verder terugzakt.

Maar dat op peil blijven van het werkaanbod, is onvoldoende om te constateren dat de verwachte opleving in het najaar zich ook daadwerkelijk zal voordoen.

Grote aannemers

Met name grote aannemers ke zich verheugen over een goed gevulde orderportefeuille. De poen in voorbereiding zijn legio, hetgeen een toenemende vraag naar calculatie- en planningscapaciteit teweeg brengt. De gunstige rentestand zal zeker een bijdrage leveren aan deze ontwikkeling. In de hoek van de kleinere aannemers burgerlijke en utiliteitsbouw gaat het minder goed. De indruk bestaat dat de verlaging van de prijzen in deze groep van bedrijven zijn tol eist. Somber zijn ook de geluiden van de installatietechnische bedrijven, waar de opdrachten slechts mondjesmaat worden vergeven.

Positief

De overheid heeft een positieve invloed op de arbeidsmarkt, vanwege het feit dat de uitgaven voor infrastructurele werken op peil blijven. Een groot aantal bedrijven, waaronder zeker ook de ingenieursbureaus, profiteert daar op dit moment van. Als deze werken straks in uitvoering genomen gaan worden, biedt dit perspectief voor aannemersbedrijven.

Op het gebied van de woningbouw gaat het eveneens redelijk. Dat geldt zowel voor de nieuwbouw als renovatie. De utiliteitsbouw daarentegen heeft het veel moeilijker vanwege een afname in investeringen en de overcapaciteit (kantoren) die is ontstaan in 1990 en 1991. Het aanbod van banen in deze sector is derhalve mager. Een opleving wordt hier op korte termijn ook niet verwacht. Dit verklaart mede de matig gevulde orderportefeuille van de grote en middelgrote installateurs. Hetzelfde geldt voor de architectenbureaus, hoewel de situatie hier over het algemeen iets minder somber is. Het werkaanbod kan men echter moeiteloos met de bestaande capaciteit aan, waardoor de behoefte aan nieuwe instroom laag is.

Reageer op dit artikel