nieuws

Grillig Wilma klimt langzaam uit diep dal

bouwbreed Premium

Wilma International heeft het lek weer boven. Na een dramatisch verlies over 1991 sloot de onderneming cq. vastgoedontwikkelaar 1992 positief af.

Heel voorzichtig durft men weer naar de toekomst te kijken, of zoals Maas, directie-voorzitter Wilma International, het zegt: “De lucht is blauw en de zon begint te schijnen.”

De financiele prestaties van het op Curacoao gevestigde Wilma International zijn grillig.

Zij kenmerken zich door hoge pieken en diepe dalen. Door een afboeking van meer dan f. 100 miljoen op het Amerikaanse avontuur werd over 1991 bij een omzet van f. 1230 miljard een verlies geleden van f. 109,18 miljoen.

De les voor expansie is duur betaald, maar men heeft geleerd, zo bleek gisteren bij de presentatie van de cijfers over 1992. Ondanks de lonk vanuit Zuid-Europa beperkt Wilma zich nu tot Nederland, Belgie en Duitsland. Vooral in de laatste twee landen wordt veel geinvesteerd. Zo is naast de vastgoedpoot in Duitsland een aannemerij (Wilma Bau) gekomen. Daarnaast krijgt de Belgische markt meer aandacht.

Hiervoor is nog geen aparte organisatie opgezet.

‘Dubbele cijfers’

“Belgie bedienen we voorlopig vanuit de bedrijven die zijn gevestigd in de grensstreek” , aldus Maas. “Het gevolg van dit beleid is dat onze investeringen in dubbele cijfers ke worden geschreven. Het bedrijfsresultaat komt hierdoor onder druk te staan, omdat we de investeringen ten laste brengen van de winst- en verliesrekening. We gaan dit jaar door met investeringen in Belgie en Duitsland.” Maas waarschuwt voor overspannen reacties nu het bedrijf weer winst maakt. Want als gevolg van investeringen blijft het resultaat gelijk aan dat van dit jaar.

Het bedrijfsresultaat bedroeg vorig jaar f. 9,4 miljoen (min f. 8,2 miljoen in 1991). Als gevolg van de financiele baten en een buitengewoon resultaat wordt een winst bereikt van uiteindelijk f. 18,8 miljoen.

Maas: “We zijn tevreden, maar het is absoluut niet voldoende.

Het rendement (15%), resultaat en de balansverhouding moeten verbeteren. Om toch risicovolle poen aan te ke, komen we met creatieve financieringsvormen een heel eind. Hiervoor werken we samen met beleggers en vastgoedbankiers, zoals de FGH Bank.”

Nederland

De kracht van Wilma is de beperking die men zich heeft opgelegd. Men is slechts actief in de utiliteits- en woningbouw en vastgoedontwikkeling. Nederland vormt daarin de belangrijkste pijler.

Wilma kampte in Nederland over 1992 met een omzetdaling in de u-bouw. Mensen en materieel dat vrijkwam van vier grote poen (o.a.

VROM en Plaza in Rotterdam) konden niet gelijk aan de slag.

Maas: “We hadden gedacht onze mensen die vrij kwamen gelijk door te plaatsen naar het nieuw te bouwen stadhuis in Den Haag. Daar zijn we niet in n

laagd. Het is moeilijk om een maximale flexibiliteit te bereiken. Je laat een loodgieter nu eenmaal geen bekisting timmeren. Je krijgt daardoor afstemmingsverliezen omdat je toch je vaste kern van vaklieden wilt vasthouden.”

Maas reageerde gisteren lakoniek op uitlatingen van concurrenten dat op de bouw van het door tegenslagen geplaagde stadhuis in Den Haag geen cent wordt verdiend. “Zowel qua bouw als financien ligt alles op schema. Ik verwacht dit po niet met verlies af te sluiten.”

Waarschuwingen

Wilma is de grootste bouwer van woningen in Nederland.

Ondanks dat de renovatie terugliep kon dat ruimschoots worden opgevangen door nieuwbouw. Nog wel. Want Maas ziet donkere wolken hangen boven het Nederlandse laagland. Ooit was hij een warm pleitbezorger voor Vinex maar hij begint twijfelen over de uitwerking. Het is kwart voor twaalf, meent Maas. “Ik mis nu een goede uitwerking.

De daadkracht ontbreekt. Het gevolg kan zijn dat we geen bouwgebieden meer hebben voor grote poen.”

Net als de directie-voorzitter van de FGH Bank onlangs in Cobouw verklaarde, is ook Maas de mening toegedaan dat het over moet zijn met de gevechten met de gemeentes onderling en tussen provincies en rijk. “Anders komt van de Vinex-doelstelling niets terecht.

We moeten dan uitwijken naar gebieden rond bijvoorbeeld Roosendaal of naar de provincie Gelderland. Uiteindelijk betaalt de consument hiervoor.

De kosten zullen oplopen.”

Reageer op dit artikel