nieuws

Gevarieerd jaarboek met Nederlandse architectuur

bouwbreed

Voor de zesde keer verscheen het jaarboek Architectuur in Nederland van het Nederlands Architectuurinstituut.

Ook dit jaar biedt de uitgave een kleurrijk beeld van zeer uiteenlopende gebouwen qua functie en architectuur.

Als overzicht van in 1992 gereed gekomen gebouwen bevat het jaarboek een aantal noodgedwongen musts zoals de uitbreiding van de Tweede Kamer, de kerk van Aldo van Eyck, de Kunsthal in Rotterdam en het KNP-hoofdkantoor van Richard Meier. Verrassend is een gemeentehuis in Wehl van Henket, een roeivereniging in Groningen van Daan en vroegtijdige opname van de woonbebouwing in Amsterdam-oost van Atelier PRO.

Andere poen zijn minder spectaculair en lijken nauwelijks aan de alledaagsheid te ontsnappen die de redactie uit honderd bezochte poen schifte.

Het vormt een ander probleem bij zon jaarlijkste uitgave, als men zich min of meer vast heeft gepind op vier inleidende artikelen. Dit jaar komen recente winkelpassages, stations, recente woonwijken en ‘het uiteengespatte modernisme als onderwerp voor een inleiding in aanmerking. Ik had er moeite mee deze artikelen geheel te lezen omdat ze dit keer niet echt boeiden.

Maar dat alles is geen reden het boek niet aan te schaffen.

De waarde ligt immers minder in de actualiteit dan wel in het overzicht dat het boek helpt opbouwen na de vijf voorgaande afleveringen. Ook ditmaal is het verder voorzien van de rubrieken ‘berichten’, evenementen, benoemingen, prijsvragen en dergelijke.

Aan de uitgave is opnieuw veel zorg besteed en is de tekst integraal in het Engels vertaald, naast de Nederlandse tekst opgenomen. Doordat een groot aantal auteurs een bijdrage leverde, is de onderlinge afstemming af en toe wat onevenwichtig.

‘Architectuur in Nederland, Jaarboek 1992-1993’ onder redactie van Ruud Brouwers e.a. Uitgave:NAi Uitgevers, Rotterdam 1993. Formaat: 24 x 32 cm, 184 blz. ISBN:90 72469 42 9. Prijs: (ingenaaid) f. 69,50.

Reageer op dit artikel