nieuws

Gemeenten bij besteding niet Europese markt op

bouwbreed Premium

Lagere overheden laten naar schatting vele honderden miljoenen guldens liggen door bij aanbestedingen niet de Europese markt op te gaan. Aldus organisatie-adviseur mr. H.J. van der Horst in het boek ‘Overheidsaanschafbeleid in Europees perspectief’, dat hij samen met prof. dr. A.J. van Weele schreef.

De Europese richtlijnen voor openbare aanbestedingen, inclusief de per 1 juli van dit jaar in werking tredende richtlijn leveringen en diensten, zijn onderwerp van diverse lezingen tijdens de Beurs voor Overheids Dienstverlening (BOD 93) in het Maastrichts Expositie & Congres Centrum. De beurs in het MECC wordt gehouden van 23 t/m 25 juni.

Met ingang van 1 juli zijn lagere overheden verplicht voor leveranties en diensten boven f. 450000 tot internationale, openbare aanbesteding. Voor bouwwerken gold die verplich ting al veel eerder boven een grens van f. 11 miljoen.

Claims

Van der Horst voorziet dat vele Nederlandse gemeenten na 1 juli in de problemen gaan komen. Niet alleen ke ze forse schadeclaims verwachten wanneer ze zich niet aan de Europese regels houden, maar ze zullen door de nieuwe situatie ook worden genoodzaakt hun inkoop- en aanschafbeleid te reorganiseren.

Tot nu toe zijn de gemeenten in Nederland nauwelijks geconfronteerd met sancties van de Europese Commissie. Wel liepen volgens de schrijvers van het boek enkele gemeenten Europese subsidies mis omdat ze de regels hadden overtreden.

In het buitenland hebben overheden al wel schadeclaims van vele miljoenen guldens moeten betalen aan bedrijven, die zich gepasseerd voelden.

Van alle EG-landen laten volgens de onderzoekers de Nederlandse gemeenten zich tot nu toe nog het minst aan de Europese richtlijnen gelegen liggen.

Reageer op dit artikel