nieuws

Gelderse Poort in Arnhem goed voor 18 kantoren

bouwbreed Premium

In navolging van het succes van de Brabantse Poort in Nijmegen heeft ‘knooppunt-genoot’ Arnhem de achtervolging ingezet met de ‘voorlopig papieren’

ontwikkeling van zijn Gelderse Poort. Het po op 15 ha terrein in het zuidwesten van de stad omvat achttien kantoren met een totaal bruto oppervlak van rond 60000 m2. De stichtingskosten worden geraamd op f. 150 miljoen.

Voor de presentatie van wat wordt genoemd een van ’s lands grootste kantoorontwikkelingspoen werd in het Arnhemse gemeentehuis een luisterrijke bijeenkomst gehouden waarvoor zelfs Gelders commissaris dr. Jan C. Terlouw opdraafde. Hij moest getuigen dat niet alleen Arnhem, maar ook de provincie Gelderland zich achter dit po heeft gesteld. Het liegt er dan ook niet om.

De hiervoor drie jaren geleden speciaal opgerichte ontwikkelaar De Gelderse Poort BV liet architect Han van Ardenne, met kantoren in Parijs en Arnhem, liefst achttien kantoorgebouwen van verschillende omvang ontwikkelen. Met zon 60000 m2 bruto en 56000 m2 netto vloeroppervlakte is het het grootste kantorenpo momenteel in Gelderland in ontwikkeling. Voor de ruimtelijke ontwikkeling werd Blaauboer Kragten, ingenieursbu reau voor omgevingskunst, recreatie en tuin- en landschapsarchitectuur, ingeschakeld; als projectontwikkelaar de managementorganisatie Starke Diekstra. Gezamenlijk verwachten ze dat de bouwtijd drie tot zeven jaren in beslag zal nemen, afhankelijk van de ontwikkelingen op de nationale kantorenmarkt. Uiteindelijk zullen ruim 3000 mensen er hun werkplek vinden. Zodra de eerste huurder gevonden is kan met de bouw worden begonnen.

Ontsluiting

Uiteraard is het complex niet zo maar in het weiland gepoeerd maar op een duidelijk bereikbare plek. Nog dit jaar wordt begonnen met de verbreding van de belangrijke toevoerweg de Burgemeester Matsersingel. Deze singel is vlot verbonden met de noordzuid verbindingsassen A50 en A52 en de oost-west snelwegen A15 en A12. Een busbaan ligt al in het gebied en vergaande plannen bestaan voor de aanleg van een spoorwegstation in de nabijheid.

Toch wordt duidelijk op autoverkeer gerekend: “De aan te leggen parkeerruimte overstijgt met verhouding van 1 op 50 de landelijke norm voor kantoorlocaties.”

De realisering van het park, dat sterk is ingebed in het geheel van het Knooppunt Arnhem-Nijmegen KAN, hoeft geen grote problemen te geven. Grond hoeft er niet voor te worden onteigend en alle benodigde vergunningen zijn inmiddels verleend. Als maximale hoogte van de kantoorgebouwen is de 30 meter grens vastgesteld, het bruto vloeroppervlak zal varieren van 1500 m2 tot maximaal 5500 m2. Als gemiddelde huurprijs is per 1 juli dit jaar f. 237,50/m2 per jaar berekend. De bouw zal, eveneens volgens de berekeningen, 500 manjaren werkgelegenheid opleveren.

Marktsituatie

Na alle opgetogenheid van de diverse sprekers tijdens de presentatie zorgde professor dr. J.

Buursink van de Nijmeegse Universiteit voor enig tegengas. Zich baserend op cijfers van het maandblad VastGoedMarkt stelde hij vast dat, vijf jaar na de aanwijzing van de stedelijke knooppunten, de markt tal van kantoorplannen afremt. Hierdoor wordt de voortgang van de enthousiast opgestarte poen een moei zame zaak. De kantorenmarkt is momenteel verzadigd en de beleggers stellen zich terughoudend op.

Volgens Buursink is dit niet onbegrijpelijk:het planvolume beloopt ongeveer 45 procent van de bestaande voorraad.

Hiervan is 7,2 miljoen m2 kantoorruimte ofwel driekwart van het totaal gepoeerd in de dertien stedelijke knooppunten.

Desondanks zei hij wel kansen te zien voor het KAN. Met een kantoorvoorraad van een miljoen m2 bezet het ruimschoots de vijfde plaats in ons land.

Van dit totaal neemt Arnhem goed 70 procent voor zijn rekening, Nijmegen dus slechts 30 procent maar hieraan wordt gewerkt. Gunstig kan zijn dat het beschikbare aanbod in beide steden op slechts 4 procent ligt tegen rond 16 procent in de vier grote steden. “Dit geeft aan dat de aanbodsituatie in Arnhem-Nijmegen gunstiger is dan in de andere grote kantorenmarkten van Nederland.”

Hier staan evenwel grote planvoorraden en een relatief geringe opname in het afgelopen jaar tegenover. Desondanks zag hij licht voor het po Gelderse Poort: “Juist hoogwaardige kantoorpoen (zijn) strategische wapens in de concurrentieslag op de kantorenmarkt.”

Reageer op dit artikel