nieuws

Geen reactie dakdekkers op cao-voorstel bonden

bouwbreed

Werkgevers in de dakbedekkingsbranche vinden de handreiking van de bouwbonden FNV en CNV om tot afsluiting van een nieuwe cao voor de bitumineuze dakbedekkingsbranche te komen van te geringe betekenis. De impasse in het cao-overleg duurt derhalve voort.

Arbeidsvoorwaarden Gerrit van Oosten Dat moet worden geconcludeerd uit het feit dat ze niet voor 11 mei hebben gereageerd op een brief, die de bouwbonden van FNV en CNV over deze kwestie hebben geschreven. Daarin doen de bonden een voorstel om het caooverleg, dat op 14 april na vier onderhandelingsronden werd afgebroken, weer op de rails te zetten.

Hoewel de inhoud van de brief als ‘vertrouwelijk’ is gekenschetst, mag worden aangenomen dat de werknemers hebben aangestuurd op een compromis. De werkgevers van de bituminueuze dakdekkers zouden in de visie van de bonden hun zin ke krijgen waar het hun wens is een tweejarige cao af te sluiten met een verantwoorde loonstijging over de gehele periode. Vrij vertaald zou dat moeten betekenen dat eerst in het tweede jaar van de cao een bescheiden looneis zou worden gesteld.

Ruil

In ruil daarvoor zouden de werkgevers een substantiele bijdrage moeten leveren aan reparatie van het wao-gat via een collectieve herverzekering.

De hoogte van deze door werknemers gevraagde substantiele bijdrage wordt niet genoemd, maar ligt natuurlijk boven wat werkgevers tot aan de vierde ronde boden.

Die wensten toen, met uitsluiting van het uta-personeel, wel mee te willen werken aan een collectieve verzekering tot 70% van het laatst verdiende loon.

Hun aandeel in de huidige aanvullingsregeling tot 80% in het eerste wao-jaar en 75% in het tweede en derde jaar zou dan als hun bijdrage in de premie voor de collectieve verzekering moeten gelden.

Nu werkgevers in het geheel niet hebben gereageerd op de brief, gaan ze door met het raadplegen van hun leden wat er moet gebeuren om alsnog een goede cao van de grond te krijgen.

Zo vindt vanavond een ledenraadpleging in Rotterdam plaats voor de leden van de bouwbond FNV uit de regio.

Niet alleen de wao-kwestie zal daar onderwerp van bespreking zijn, maar ook de problemen rond de loonvorming.

De FNV-bond is van oordeel dat, gezien de zwaarte van het werk, iedereen recht heeft op de huidige cao-lonen. Dat betekent dat men niet zal ingaan op het voorstel van werkgevers een nieuwe schaal aan de onderkant van het loongebouw op te nemen, gebaseerd op het wettelijk minimumloon. Die zou voor toetreders tot de branche, werknemers zonder ervaring, moeten worden toegepast.

Daarmee zou volgens werkgevers dan de concurrentie ke worden aangegaan met loodgietersbedrijven, die gerechtigd zijn kunststof- en bitumineuze dakbedekkingswerkzaamheden uit te voeren, maar een lagere loonstructuur kennen.

Vervolg op pag. 2

Reageer op dit artikel