nieuws

EVO: investeringen in de infrastructuur omhoog

bouwbreed

Verhoging van de overheidsinvesteringen in infrastructuur tot minimaal 3 procent van het Bruto Nationaal Produkt. Het realiseren van een Europees Infrastructuurnetwerk en het bevorderen van gecombineerd vervoer. Dat zijn enkele ‘bouwstenen’ die de ondernemersorganisatie voor logistiek en transport (EVO) aan de politieke partijen in ons land heeft aangeboden.

De EVO komt met haar bijdrage met het oog op de Tweede Kamer-verkiezingen in 1994.

De politieke partijen zijn momenteel hun verkiezingsprogrammas aan het opstellen.

De huidige 1 procent van het BNP die het Kabinet uittrekt in verkeersinfrastructuur is onvoldoende om ons land staande te houden in de concurrentie tussen onder meer de EG-landen, zo stelt de EVO.

Ze voegt eraan toe dat het Kabinet tenminste moet streven naar een integrale uitvoering van het Structuurschema Verkeer en Vervoer.

Het openbaar vervoer moet om de groeiende en geldrovende congestie extra aandacht krijgen. Congestie kan verder worden bestreden door verbe tering van het vervoermanagement. De bereikbaarheid van de economische centra voor zowel zakelijk personenvervoer als goederenvervoer ke zo worden verbeterd.

De Nederlandse overheid dient verder ‘met kracht’ te bevorderen dat er voldoende financiele middelen op EG-niveau komen voor het realiseren van hoofdtransportassen voor alle modaliteiten. Europees mobiliteitsbeleid is onontbeerlijk, aldus de EVO. Zeker nu de interne markt in werking is getreden is de Nederlandse economie nog meer afhankelijk van goede verbindingen met het buitenland.

Leefmilieu

Tot slot wil de organisatie ook nog dat een goed leefmilieu wordt gecreeerd. Dit kan door uitvoering van het Nationaal Beleidsplan Plus en een sterk accent op technologische aanpak bij de aanleg van infrastructuur.

Geopperd wordt het gecombineerde vervoer door aanleg en verbetering van spoorwegen (zoals de Betuwelijn) te bevorderen. Verder ke ‘scherpe en uitdagende Europese normen voor emissies en energiegebruik van voertuigen, brandstoffen en verpakkingen een belangrijke stimulans zijn voor vermindering van door het verkeer veroorzaakte milieubelasting.

Reageer op dit artikel