nieuws

EG-geld voor noordelijke poen

bouwbreed

Het Comite van Toezicht voor het communautair bestek regio Groningen/ZuidoostDrenthe heeft definitief f. 12,7 miljoen toegekend aan jecten die de economische structuur van het gebied moeten versterken. Ruim f. 8,5 miljoen daarvan wordt gebruikt voor de ontsluiting van vier industrieterreinen in Winschoten, Nieuweschans, Zwartemeer en Veenoord/Nieuw-Amsterdam.

Ook voor het oplossen van infrastructurele knelpunten op de bedrijfsterreinen Woldweg te Appingedam, Holwert in Coevorden en Vierslagen te Schoonebeek is geld gereserveerd.

Een bedrag van f. 761000 is bestemd voor de uitwerkingsfase van een permanente toeristische voorziening in de gemeente Emmen. Het po omvat een park van ongeveer zeventig hectare met als thema ‘natuurlijk evenwicht’.

Reageer op dit artikel