nieuws

Een goede opleiding en enige ambitie boden tot …

bouwbreed

Een goede opleiding en enige ambitie boden tot het begin van de jaren tachtig als vanzelfsprekend vooruitzicht op een voorspoedige carriere. Nu de strijd om de beste maatschappelijke posities is verhard moet de sollicitant over ‘iets extras’ beschikken, aldus Elsevier in een reportage over ‘de tauratie van het sociaal onderscheid’. Bijna niemand vroeg zich in de jaren zeventig af waartoe de groei van de schare hoog opgeleiden moest leiden. Pas in de jaren tachtig werd die vraag nijpend. Het aantal banen in de midden- en hogere posities nam niet langer toe, maar kromp zelfs, als gevolg van fusies en bezuinigingen. Iedereen die in deze jaren een baan zoekt, zal daarom kruisverhoren moeten ondergaan waarin zijn gedrag, reacties, uiterlijk, kleding en intieme levenssfeer onder de loep worden genomen. De eisen zijn extreem hoog:conformeren maar toch opvallen, haantje de voorste spelen maar niet opdringerig zijn, initiatief tonen maar geen onruststoker zijn en goed luisteren maar toch ook veel praten.

Rinus Ferdinandusse zegt in Vrij Nederland de parlementaire enquete een uniek wapen te vinden omdat de leden van de enquetecommissie iedereen mogen oproepen en onder ede verhoren. Het feit dat Marcel van Dam onlangs een pleidooi voor zon enquete deed waardeert hij dan ook, zij het dat hij de zaak (de besluitvorming over de Betuwelijn) waarvoor Van Dam de enquete wil inzetten wel erg saai vindt. “Een enquete naar de Betwuelijn zou even voorspelbaar worden als de huidige. Zelfs wie de gang van zaken alleen maar via de media volgde, begreep van de aanvang af dat Verkeer en Waterstaat hoe dan ook bovengrond wilde. Het zal dan ook niemand verbazen dat de machtigste lobby (die Van Dam met zijn enquete aan het licht wilde brengen) in dit geval de zakjapanners van Lubbers en Kok zijn.”

Het initiatief van Ross Perot om de gevestigde politici van de troon te stoten gaat door, zij het zonder Perot, zo meldt Time. Na de verkiezingen, waarbij Clinton tot president werd gekozen, heeft Perot zich opnieuw op zijn business gestort en bemoeit hij zich niet meer met politiek. De die-hards onder zijn supporters laten het er echter niet bij zitten. Lloyd Wells (72), als vrijwilliger voorman in Perots’ campagne ‘United we stand America en sinds jaar en dag activist als het gaat om het omver werpen van de gevestigde politieke orde, gaat nu het land in met Perots’ verkiezingsprogramma. Volgens een enquete van het blad gaat het hem niet slecht af.

Reageer op dit artikel