nieuws

Duitsland regelt oude schuld op oostelijk woningbestand

bouwbreed

Het zogeheten solidariteitspact dat de drie grote regeringspartijen opstelden regelt de gang van zaken omtrent de schulden die op het woningbestand van oostelijk Duitsland rusten. Bij elkaar gaat het om zon DM59 miljard. Staat en deelstaten hebben elk de helft van DM31 miljard voor hun rekening genomen. De resterende DM28 miljard is overgegaan op woningbouwmaatschappijen, corporaties, gemeenten en particuliere woningbezitters.

Het aandeel van de particuliere bezitters blijft beperkt tot DM150 per vierkante meter.

Op grond van de 60 vierkante meter die een DDR-woning gewoonlijk beslaat beloopt het maximale bedrag DM9000.

Voor de woningbouwmaatschappijen en de corporaties zijn verdere kwijtscheldingen mogelijk wanneer zij bijvoorbeeld steekhoudende plannen voor renovatie en onderhoud ke voorleggen. Het bedrag per vierkante meter beloopt hier DM150, wat lager is dan de gemiddelde schuld op een woning in het westen van het land. De genoemde regeling levert volgens ter zake kundigen een totale investering van ruim DM30 miljard op voor de bouw in het oosten van het land. Temeer omdat onder meer de woningbouwbedrijven bij het Kredietinstituut voor de Wederopbouw nieuwe leningen ke afsluiten. Met de regeling verdwijnt een van de belangrijkste belemmeringen voor de renovatie van het oostelijke woningbestand en voor investeringen in nieuwbouw.

In de oostelijke deelstaten neemt de belangstelling voor een eigen woning intussen toe.

De belangstelling gaat verder uit naar montagewoningen en naar behuizingen die tijdens de omwenteling nog niet gereed waren. De interesse voor de laatste categorie hangt samen met de hoge mate van zelfwerkzaamheid. De prijzen van deze niet-afgebouwde poen beloopt zon DM200000 tot DM350000. Directielid C. Rischke van de Ostdeutsche Landesbausparkasse uit Potsdam ziet in deze ontwikkeling de opleving van de oostelijke vastgoedmarkt. Aan middelen lijkt het vooralsnog niet te ontbreken. Volgens Rischke telde de voormalige DDR voor de omwenteling ruim 40000 miljonairs die hun geld in D-Mark konden omwisselen.

In de komende tijd zal er een groot aantal onroerende goederen op de markt komen. Dat hangt samen met de behandeling van de verzoeken tot teruggave van geconfiskeerd eigendom. Bij elkaar liggen er ruim 1,4 miljoen aanvragen waarvan ongeveer 10 procent is afgehandeld. Na de afwikkeling komen er volgens Rischke zon 600000 vastgoedobjecten op de markt. De prijzen lopen in de verschillende oostelijke deelstaten uiteen. In Dresden geldt een vierkante meter-prijs van DM5000 tot DM5500 waarbij een woning ongeveer 60 vierkante meter beslaat.

Ook in het westen van Berlijn doet een vierkante meter-prijs van om en nabij DM5000 opgang. In 1992 werden in het oosten van Duitsland ruim 20000 nieuwbouwwoningen opgeleverd, het laagste aantal tot op heden.

Reageer op dit artikel