nieuws

Dit jaar staat voor Van Wijnen in teken expansie

bouwbreed

Van Wijnen Nederland tracht in de provincie Utrecht een aannemer over te nemen. Met de aankoop, die voor de zomer moet zijn afgerond, wil de middelgrote bouwer uit Baarn de activiteiten in dit gedeelte van Nederland versterken. Daarnaast wordt op eigen kracht Van Wijnen Zuid uitgebouwd en is men inmiddels begonnen met van Wijnen Bau GmbH in Dusseldorf.

“Na een periode van rust zal 1993 in het teken staan van expansie’, verklaart ing. H.J. Dijkstra, directeur Van Wijnen Nederland, naar aanleiding van het verschijnen van de cijfers over 1992. “We zijn met een bedrijf in de provincie Utrecht al enkele weken in onderhandeling. We zijn daar te zwak. De concurrentie gaat teveel met opdrachten aan de haal die wij ook ke realiseren. De mogelijke aankoop betalen we uit eigen middelen.

Ons eigen vermogen bedroeg over 1992 f. 53,1 miljoen.”

Na een mislukte overnamegesprekken in 1992 wordt Van Wijnen Zuid op eigen kracht uitgebreid. Dijkstra: “Met een aantal bedrijven hebben we gesprekken gevoerd, maar die zijn op niets uitgelopen. We hebben besloten het zelf maar te gaan doen. Over dit jaar verwacht in omzetniveau van f. 14 miljoen, maar nog geen bijdra ge aan de winst. Hetzelfde gaat op voor Van Wijnen Bau.

Eerst moet je investeren om te ke verdienen. Voor Duitsland verwacht ik pas in 1994 resultaat.”

Projectontwikkeling

De winst na belasting van bouwer en poontwikkelaar Van Wijnen Nederland, die deel uitmaakt van Van Wijnen Groep NV, bedroeg vorig jaar f. 6,5 miljoen (f. 5,5 miljoen in 1991). De omzet verminderde van f. 530 miljoen tot f. 473 miljoen. De orderportefeuille groeide van f. 605 miljoen tot f. 699 miljoen. “Door een aantal grote poen kwam de omzet in 1991 op f. 530 miljoen. Het niveau zoals het nu is, hebben we altijd al gehad.

Ik verwacht over 1993 daarom hetzelfde te bereiken als dit jaar” , aldus Dijkstra.

Een andere verklaring voor de terugval van de omzet is de stagnatie in de poontwikkeling. Voor de onderneming zorgt deze activiteit voor bouwvolume. “Maar is geen doel op zich.” Over 1991 was deze activiteit goed voor f. 118 miljoen. Door de slechte kantorenmarkt is deze teruggevallen tot f. 82 miljoen. Volgens Dijkstra heeft men die ontwikkeling ke stoppen. “We hebben een aantal goede woning- en utiliteitsbouwpoen in portefeuille. Ik verwacht over 1993 qua omzet weer op het niveau van 1991 te zitten” .

Verlies voorbij

Voor het eerst sinds twee jaar droeg Van Wijnen Oost weer bij aan het resultaat van de gehele groep. Dit vanuit Arnhem opererende bedrijf heeft voorzieningen moeten treffen voor een verlies “op een groot werk” . Dijkstra weigert over deze zaak te praten. “Van Wijnen Oost is weer in de zwarte cijfers gekomen. Over het rendement zijn we nog niet tevreden. Dat moet van 2 naar 3 procent. Op dit moment hebben we geen poen waar we verlies op lijden” .

Minder succesvol verliep de ontwikkeling van Bouw Informatie en Congrescentrum (BICC) in Woerden. Dit po werd met Lisman Inter Holding gedaan en is inmiddels spaak gelopen. Samen hadden ze het bedrijf Ontwikkelings Combinatie BICC. Door betrokkenen is ruim f. 3 miljoen gestoken in dit po. Dijkstra zwijgt eveneens over dit po. De kosten van ontwikkeling, “enkele tonnen” , zijn direct ten laste gebracht van het resultaat in 1992. “Via onze advocaten zijn we met de gemeente Woerden nog wel in discussie’, is het weinige wat de directeur kwijt wil.

VGBOuw

Opvallend is dat ook deze bouwer een kanttekening plaatst bij de jongste cao voor bouwplaatspersoneel. De laatste weken komen steeds meer grote aannemers naar buiten met verhalen over de negatieve effecten van de collectieve waoreparatie binnen deze cao. Van ombuiging van de loonsom is ook volgens Dijkstra geen sprake. “Maar zover als Maas van Wilma wil gaan met een eigen bedrijfs-cao, hoeft voormij ook niet.” Een effect is wel dat hij verwacht dat het resultaat over 1993 als gevolg van deze cao en nog af te sluiten caos zal achterblijven. “Daarnaast zijn de huidige slechte economische situtatie en de prijsvorming andere componenten die ons resultaat beinvloeden” , verklaart ing. Dijkstra. “Naar aanleiding van de jongste cao zullen we binnenkort binnen Vereniging Grootbedrijf Bouwnijverheid (VGBouw) hierover gaan praten.

We reageren nu achteraf en zijn te weinig bezig met zelf richting te geven aan dit soort onderwerpen.”

Reageer op dit artikel