nieuws

De Vries wil in bouw totale preventieketen

bouwbreed

Vervolg van pag. 1

Ook komt er nog een algemene maatregel van bestuur voor de tenuitvoerlegging van overige richtlijnverplichtingen zoals voorlichting, raadpleging en deelneming van werknemers en onderlinge samenwerking tussen werkgevers. Daarbij zal uitgegaan worden van al in de Arbowet voorkomende artikelen. Overigens kan de Raad van State zich met het voorstel tot wijziging van de Arbowet verenigen. De Arboraad ook, maar die drong er bij minister De Vries wel sterk op aan om bij het opstellen van de noodzakelijke algemene maatregelen van bestuur nauw overleg te voeren met werkgevers en werknemers in de bouw. De bewindsman reageert daar positief op. Hij zal sociale partners om advies vragen, waarbij hij een bijzondere positie toekent aan het EG-beraad voor de Bouw omdat daarin naast werkgevers en werknemers ook opdrachtgevers participeren.

Reageer op dit artikel