nieuws

‘De Opdracht’ moet van Centraal Fonds verkopen

bouwbreed

De Woningbouwvereniging ‘De Opdracht’ in Lelystad moet in opdracht van het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting delen van het eigen woningbezit verkopen. Dit moet de corporatie zon f. 5 miljoen opleveren.

Het is een voorwaarde van het Centraal Fonds om ‘De Opdracht’ een financiele injectie van f. 23,4 miljoen te geven.

De al geruime tijd in moeilijkheden verkerende Lelystadse woningbouwvereniging heeft deze steun van het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting toegezegd gekregen. Vorig jaar diende de ‘De Opdracht’ een steunaanvraag van f. 52 miljoen in. Directeur F.Strater zegt niet teleurgesteld te zijn nu zijn corporatie nog minder dan de helft krijgt overgemaakt. “Nee, zeker niet, omdat wij die f. 52 miljoen in periodes tot het jaar 2000 hadden gevraagd. Nu krijgen we f. 23,4 miljoen ineens en dat levert toch zon kleine f. 10 miljoen aan rentevoordeel op.”

De Christelijke Woningbouwvereniging trok vorig jaar maart bij het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting aan de bel omdat de problemen de corporatie boven het hoofd groeiden. Zo kampt ‘De Opdracht’ met een leegstand van zestien procent en verkeren delen van het woningbezit in een slechte technische staat.

Daarnaast is er de nodige fric tie tussen de vraag vanuit de markt en het aanbod vanuit de woningcorporatie:hoge huren enerzijds en lage inkomsten bij de woningzoekenden. En ook het aanbod van grote woningen bleek groter dan de vraag naar kleine woningen.

Saneringsplan

Bij de steunaanvraag werd een omvangrijk saneringsplan ingediend. “Hier is vervolgens geruime tijd over gesproken.

Uiteindelijk is het toch een kwestie van loven en bieden” , aldus Strater. “Iedere maand dat het besluit langer uitbleef, was voor ons teleurstellend omdat we het echt moeilijk hebben.”

De nu toegezegde steun geeft volgens Strater ‘De Opdracht’

een aanzienlijk beter toekomstperspectief. Te meer omdat naast het Centraal Fonds ook de gemeente Lelystad een financiele bijdrage heeft toegezegd. Volgens Strater gaat het hier om een bedrag van f. 5 miljoen. Aan de financiele steun heeft het Centraal Fonds wel enkele voorwaarden gesteld. Zo zal de corporatie delen van het bezit moeten verkopen. Om hoeveel woningen het gaat kon Strater nog niet zeggen. “In ieder geval zal het ook een bedrag van zon f. 5 miljoen moeten opleveren.”

Het omvangrijke saneringsplan behelst verder het technisch herstel en markttechnische ingrepen aan ongeveer 2500 woningen in negentien complexen.

Reageer op dit artikel