nieuws

Cursussen voor arbo-promotors in houthandel

bouwbreed

In de onlangs afgesloten cao voor de houthandel is de bepaling opgenomen dat elk bedrijf een arbo-promotor dient aan te wijzen. De bouwbonden van FNV en CNV zijn samen met werkgeversorganisaties in de houtbranches bezig met het opzetten van een speciale cursus voor de arbo-promotor.

Een arbo-promotor is een werknemer, die tot taak heeft de aandacht in het bedrijf voor verbeteringen op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn te bevorderen. De eerste cursussen zullen in de tweede helft van 1993 ke worden gegeven.

Reageer op dit artikel