nieuws

Cursus kunststof gevelelementen voor voorlui

bouwbreed Premium

De Vereniging van kunststof gevelelementenfabrikanten en de Stichting Vakopleiding Bouwbedrijf gaan cursussen geven over het monteren van kunststof gevelelementen. Deze elementen gaan met gemak dertig tot vijftig jaar mee, vermits ze deskundig zijn gemonteerd. De voorlieden zijn daarvoor in hoge mate verantwoordelijk. “Daarom hebben wij speciaal voor hen de cursus opgezet” , aldus Erik de Ruijter van VKG. De VKG-montagecursus wordt de komende twee jaar tien maal gegeven. Vier in dit jaar en zes volgend jaar. De cursisten worden geschoold in kwaliteitszorg, omgaan met de kwaliteitseisen in de praktijk, werkvoorbereiding, het plaatsen van de elementen zelf en de eindcontrole daarop. Het geschiedt allemaal onder het motto ‘leveren wat is overeengekomen’. Ook de registratie van afwijkingen van het bestek en tekening komen tijdens de cursus aan de orde. Bovendien leren de cursisten om in overleg met de opdrachtgever de problemen, die tot afwijking van de montagevoorschriften ke leiden met de opdrachtgever op te lossen. Afsluitend volgt een praktijkproef.

Inmiddels is de montagebeoordelingsrichtlijn door het ministerie van VROM erkend en opgenomen in de lijst van erkende kwaliteitsverklaringen. De gevels worden op zon vijftig punten gecontroleerd op kwaliteit. Geinteresseerden ke zich voor de cursus of nadere informatie wenden tot de VKG te Zoetermeer, telefoon 079-531173.

Reageer op dit artikel