nieuws

Cao-akkoord voor personeel elektrobranche

bouwbreed Premium

De werkgeversorganisatie Uneto (detailhandel in elekrotechnische apparatuur) en de vakbonden hebben overeenstemming bereikt over de cao voor de circa 13000 werknemers in de bedrijfstak.

De loonstijging in de twee jaar durende contractperiode is gematigd. Op 1 januari 1994 gaan de lonen met 1 procent omhoog. Een jaar later volgt een loonsverbetering van 1,5 procent. Vanaf 1 juli van dit jaar, de aanvangsdatum van de cao, treedt er een vut-regeling in werking. Werknemers van 63 jaar en ouder ke vanaf die datum vervroegd uittreden. Daarnaast komt er een studie naar een spaarsysteem voor extra vervroegde uittreding. Voor opleidingen komt 0,3 procent van de loonsom beschikbaar.

Reageer op dit artikel