nieuws

Brandwerend beklede balk behoeft geen overmaat

bouwbreed

Door het toepassen van brandwerende bekleding bij houten balken constructies behoeft men deze niet over te dimensioneren. Dat blijkt uit een onderzoek, die Promat door TNO heeft laten uitvoeren.

TNO heeft daartoe onderzocht wat het effect is van het brandwerend bekleden van hout. Dat is van belang voor zowel de constructeurs als voor verzekeringsmaatschappijen.

Bekend van hout is dat het ‘eerlijk’ brandt. Een houten balk brandt langzaam en redelijk voorspelbaar in. Als de kern van een balk na een brand van zestig minuten niet te klein is geworden en nog voldoende draagvermogen bezit, dan kan men spreken van een geslaagde constructie.

Omdat toch nog te weinig bekend is over het precieze brandgedrag, hanteert men een vuistregel ter overdimensionering, opdat een verantwoorde constructie is gegaran deerd. Deze vuistregel is in de geest van het Bouwbesluit neergelegd in NEN 6073. Deze norm geeft regels voor het berekenen van de overdimensionering van houten constructies.

Sloop

Bij brand zal desalnietemin al snel tot sloop worden overgegaan, al was het maar, omdat het esthetisch niet verantwoord is de ‘aangebrande balken te handhaven. Daarom kan een brandwerende bekleding uitkomst bieden. De schade blijft dan in veel gevallen beperkt tot de bekleding. Een niet onbelangrijk bijkomend voordeel is, dat bij het toepassen van brandwerende bekleding de balken niet overgedimensioneerd behoeven te worden. Daardoor kan met smallere balken worden volstaan.

Promat BV te Hilvesum is in het bezit van de testrapporten van TNO.

Reageer op dit artikel