nieuws

Bonden willen acties in dakdekkersbranche

bouwbreed Premium

De bouwbonden van FNV en CNV overwegen op korte termijn met hardere acties te komen dan de tot heden gehanteerde ‘informatie-rondes’ om werkgevers in de bitumineuze dakdekkersbranche te bewegen de gestrande onderhandelingen over een nieuwe cao weer vlot te trekken. Sinds 14 april is er op dit front nauwelijks iets gebeurd.

Een van de vele informatieavonden, die de bonden gebruikten om hun leden over de stand van zaken te informeren, werd door de bouw- en houtbond FNV in Rotterdam gehouden. De daar aanwezige tachtig kaderleden uit de sector bitumineuze dakbedekkingsbedrijven stemden, op een persoon na, voor “acties als werkgevers op korte termijn geen reeel cao-bod doen” .

Een dergelijke stap werd onvermijdelijk genoemd.

Vice-voorzitter D. van der Kamp van de bouwbond-CNV zei ons desgevraagd “dat ook wij het nodig vinden om de druk op te voeren. We zouden onze geloofwaardigheid bij onze leden verliezen als we het sinds 14 april bij informatierondes zouden laten” .

Er moeten door de bouwbonden nog enkele ‘kleinere caos worden afgesloten, maar juist daar blijken de principiele hobbels wel erg moeilijk te nemen, zo vernamen wij voorts.

Coordinatie

Over de aard van de uit te voeren acties wilde men geen mededelingen doen. Wel dat de beide bonden die zullen coordineren.

Dat laatste is uit een oogpunt van slagkracht dan ook wel nodig, nu eerder voorzitter Fr. van der Meulen van de bouwbond-CNV op een kaderbijeenkomst in Overijssel verklaarde “dat de weigering van werkgevers om constructief over onze voorstellen te overleggen alles van doen heeft met de zwakke organisatiegraad in onder andere de dakdekkerssector” .

De bouwbonden hebben in een brief aan de werkgevers begin mei nog een, overigens niet gepubliceerd voorstel gedaan, op grond waarvan cao-overleg na de vierde, mislukte ronde weer zou ke beginnen. Zo veel werd wel duidelijk dat de bon den een prijs vroegen om de wens van werkgevers voor een tweejarige cao te honoreren.

Maar het antwoord van werkgevers, dat zoals door de bonden gevraagd voor 11 mei binnen kwam, vermocht de werknemers niet vrolijker te stemmen. Hervatting van de onderhandelingen zat er voor hen daarom niet in.

Veiligheid

Op de bijeenkomst van kaderleden van de bouwbond-FNV werd de eis tot verbetering van de arbeidsomstandigheden een belangrijk punt genoemd. Gemiddeld krijgt een derde van de 4000 dakdekkers per jaar een ongeluk op het werk, voornamelijk in de vorm van valpartijen, verbrandingen en snijwonden. Chemische stoffen, zware materialen, giftig isolatiemateriaal en lawaai bedreigen bovendien de gezondheid van werknemers, zo werd vastgesteld. Men wil ook toe naar een voorschrift dakrollen maximaal 25 kilo te laten wegen. Te veel dakdekkers hebben namelijk rugklachten. Dat komt niet alleen door het gewicht van de rollen, maar ook door de moeilijke hanteerbaarheid ervan gezien de afmetingen. Verder wil men dat werkgevers voor het dichten van het wao-gat een grotere bijdrage betalen dan ze in hun eerste voorstel hebben gedaan. Als de wao-uitkering tot 70% van het inkomen wordt teruggebracht en gegarandeerd, willen werkgevers hun deel van de huidige drie jaren omvattende aanvulling op de wao (eerste jaar 80%, tweede en derde jaar 75%) voor die collectieve reparatie aanwenden. Dat komt neer op 0,25% van de loonsom.

Voorts staat men er op dat de cao ook van toepassing wordt verklaard op het uta-personeel. Nu ke deze werknemers geen gebruik maken van de vut-regeling en worden ze uitgesloten van een mogelijke wao-regeling.

Uta-personeel

Ing. J.L. Bechtold van Vebidak, woordvoerder namens werkgevers bij de cao-onderhandelingen kon niet tijdig worden bereikt om enig commentaar te geven.

Wel maakte deze eerder bekend dat zijn cao-delegatie niet handelingsbevoegd is om voor uta-personeel een cao af te sluiten. In zijn branche worden de arbeidsvoorwaarden van dat personeel via individuele arbeidscontracten geregeld.

Een groot aantal bedrijven heeft bovendien voor het utapersoneel al een regeling voor het wao-risico getroffen.

Reageer op dit artikel