nieuws

Bewoners tegen besluit aanleg haven Ruigoord

bouwbreed

De ongeveer 700 bewoners van Ruigoord en de Houtrakpolder en omgeving tekenen beroep aan tegen de beslissing van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland om de aanleg van een Noordzeekanaalhaven bij Ruigoord toe te staan. De komst van de zogenoemde Afrikahaven maakt volgens de bezwaren wonen in Ruigoord in de toekomst onmogelijk.

Volgens GS is het handhaven van de woonbestemming uit oogpunt van het milieu niet wenselijk. Het gebied ligt in Haarlemmerliede, maar is het eigendom van de gemeente Amsterdam, die het wil gebruiken voor uitbreiding van haar activiteiten in het westelijk havengebied.

Amsterdam heeft op een aantal punten zijn zin niet gekregen van GS. Zo was de provin cie het niet eens met de kritiek van de hoofdstad dat het bestemmingsplan zoveel onnodige bepalingen bevat, dat een efficiente exploitatie van het havengebied onmogelijk wordt. De haven mag bovendien niet langer worden dan 1800 meter. Amsterdam wilde daar 1900 meter van maken.

De stort van grofvuil op de slibvelden mag verder de tien meter niet te boven gaan.

Vertraging

Tegen het besluit zullen de ruim 700 bewoners bezwaar aantekenen. Volgens mr. Hamer kan het beroep van de 700 bewoners leiden tot een vertraging van twee jaar. Amsterdam heeft echter een zogenaamde ‘anticipatie aangevraagd: een voorlopige toestemming om alvast te ke beginnen met het graven van de haven. Los van deze procedures ke de bewoners van Ruigoord deze week een dagvaarding tot ontruiming verwachten.

Reageer op dit artikel