nieuws

Bestuurlijke reorganisatie van invloed op gww-sector

bouwbreed

De afgelopen jaren heeft de Nederlandse Vereniging van Wegenbouwers (NVWB), afdeling Grondwerk, zich regelmatig op manifestaties in de grond-, water- en wegenbouwsector weten te profileren. Vooral de TKD vormen hierin steeds weer een terugkerend hoogtepunt.

Dit jaar koos de NVWB voor deelname aan de Vakbeurs Bouwmachines, die van 26 tot en met 29 mei in de Irenehallen van de Jaarbeurs wordt gehouden. In de wereld van tentoonstellingen en beurzen is het uniek dat een gebruikersgroep zich op een beurs voor materieelleveranciers, op een grootschalige wijze presen teert. De presentatie van de NVWB Grondwerk bestaat uit een aantal onderdelen. Zo wordt op 27 mei 1993 een studiedag gehouden onder het motto:Bestuurlijke veranderingen en de gww-sector, een bijeenkomst die is bedoeld voor zowel opdrachtgevers als aannemers.

De kern van de studiedag is dat, als gevolg van de bestuurlijke reorganisaties in Nederland, partijen in de gww-sector van goede huize moeten komen om alle gevolgen daarvan bij te ke houden.

Het is duidelijk dat vaste relaties zullen verdwijnen wanneer door gemeentelijke herindelingen gemeenten worden opgeheven. Ook de discussie over het wel of niet opheffen van de provincie als bestuurslaag in Nederland heeft meer gevolgen dan menigeen op dit mo ment kan overzien. De studiedag is voornamelijk op de praktijk gericht. Dat houdt in dat deskundigen uit de praktijk hun visie geven over de stand van zaken en de te verwachten ontwikkelingen. De Nederlandse Spoorwegen en de Nederlandse Gemeenten zijn op die dag vertegenwoordigd door respectievelijk dr. ir. P.A. Steenbrink en dr. L. van Leeuwen.

Verder geeft ir. S.H. Brunekreeft aan wat van de SCG als opdrachtgever in de toekomst is te verwachten. Tenslotte geeft ir. J.C. van der Lippe het standpunt en de verwachtingen weer van de aannemers.

De machinist

Een ander evenement dat de NVWB Grondwerk voor de beurs in petto heeft en met on dersteuning van Het Zwarte Corps heeft georganiseerd, is een scholingsdag voor machinisten op vrijdag 28 mei. Het thema van deze dag is ‘Techniek en Veiligheid’.

Door middel van een aantal presentaties wordt dit thema van diverse kanten belicht. Onder meer komen zaken aan de orde als ‘verantwoordelijkheid voor het eigen functioneren’ en ‘wat te doen bij het werken in en met verontreinigde grond’.

Behalve HZC werken aan deze scholingsdag verder mee ABOMA, Albingia verzekeringen, BMWT, SBW, B&K ingenieurs&milieuadviesbureau BV.

Het belangrijkste deel van de NVWB Grondwerkpresentatie speelt zich af in de Irenehal II waar in een ruime stand een aantal leden acte de presence geeft.

Reageer op dit artikel