nieuws

Berekeningsmethode voor verlaagd plafond voldoet

bouwbreed Premium

Op basis van een theoretisch overdrachtmodel en de verkregen meetresultaten is voor verlaagde plafondsystemen een akoestische berekeningsmethode opgesteld waarvan het resultaat goed is te noemen, zo concludeert Adviesbureau Peutz in het rapport ‘Akoestische kwaliteitsbeheersing verlaagde plafonds’.

Het onderzoek leidend tot dit rapport van het adviesbureau is verricht

initiatief van de Nederlandse Plafond- en Wandbedrijven ( NEVAP) en in opdracht van de Stichting Bouwresearch (SBR) en het ministerie van Economische Zaken. Hoewel de rekenmethode goed bruikbaar is, blijft de invloed van het ophangsysteem van verlaagde plafonds nog een moeilijk te bepalen factor. De berekeningsmethode waarvan Peutz twee voorbeelden geeft, gaat uit van de gemeten directe geluidisolatie van de plafondplaten, de lichtarmaturen en de barrieres.

Een goede nauwkeurigheid wordt vooral verkregen als bij de berekening van het totale plafond wordt uitgegaan van de gemeten overgangsisolatie van het basisplafond. Het berekeningsmodel is geverifieerd aan de hand van twee praktijksituaties. De meetresultaten en het berekeningmodel zijn in de praktijk toe te passen voor kwaliteitsbeheersing van verlaagde plafondsystemen in de ontwerpfase.

De akoestische en geluidisolerende kwaliteit van een verlaagd plafond worden evenals de toepassing van goed isolerende scheidingswanden van steeds groter belang. Dat wordt onder meer veroorzaakt door het feit, dat ruimten steeds flexibeler worden gebruikt. Ook veranderen kantoren in steeds sneller tempo van eigenaar en gebruiker, waardoor kantoorindelingen in veel gevallen moeten worden gewijzigd. Dat moet dan tegen zo laag mogelijke kosten. Verplaatsbare scheidingswanden en verlaagde plafondsystemen zijn daarop mits goed geluidisolerend en akoestisch verantwoord uitgevoerd en van goede technische kwaliteit, het juiste antwoord. Het rapport kan een grote dienst bewijzen aan ontwerpers van verlaagde plafondsystemen.

Het rapport is te bestellen bij de Stichting Bouwresearch te Rotterdam, telefoon 0104123528 en fax 0104130175.

Reageer op dit artikel