nieuws

AVBB Waterweggebied lost bestuurscrisis op

bouwbreed

De bestuurscrisis die in december 1991 ontstond bij het AVBB Waterweggebied is voorbij. Het verbond, waarbij 180 bouwbedrijven uit de sectoren b&u en gww zijn aangesloten, heeft een nieuw bestuur gekregen. Algemeen secretaris is en blijft W. A. van Pelt. De organisatie zit sinds kort in een nieuw onderkomen te Schiedam, samen met de opleidingsinstituten Rijnmond Bouw (voor b&u) en SPG Zuid HollandZuid (voor gww).

In het naar van 1991 ontstonden grote problemen als gevolg van een diepgaand verschil van mening tussen het toenmalige bestuur en de leden over de taakinhoud van ambtelijk secretaris Van Pelt. De zaak liep zo hoog op dat het be stuur en bloc opstapte.

Dat verweet Van Pelt zich te veel bezig te houden met Rijnmond Bouw, waarvan deze eveneens secretaris was. De werving van een nieuwe ambtelijk secretaris was al in volle gang, toen de leden van het AVBB Waterweggebied besloten er een stokje voor te steken. Het bestuur zag dat als een motie van wantrouwen en legde het bijltje erbij neer.

De breuk werd niet meer gelijmd. Tijdens een extra ledenvergadering werd daarom een interim-bestuur geformeerd, dat als voornaamste taak kreeg een nieuw definitief bestuur tot stand te brengen.

Vertouwen

Dat is nu dan eindelijk gerealiseerd. Voorzitter werd ing. D. van Well (Dura Bouw). Van Pelt, om wie de problemen waren ontstaan, is als ambtelijk secretaris gehandhaafd.

Het verbond zegt in een persverklaring de toekomst met vertrouwen tegemoet te zien: “Reden waarom een belangrijk deel van het beleid zich richt op opleidingen en onderwijs. Allereerst via de eerder genoemde opleidingsstichtingen, maar ook door gestructureerde contacten met alle vormen van het beroepsonderwijs in de regio en dan met name de technische opleidingen voor de bouw.”

Volgens de organisatie ke continuiteit en een kwalitatief goed bouwprodukt slechts gegarandeerd worden indien voldoende aandacht wordt besteed aan de aanwas van gemotiveerde medewerkers op de bouwplaats en in het midden- en hoger kader.

Reageer op dit artikel