nieuws

Alternatieve noord-zuid verbinding Heerlen

bouwbreed

De gemeente Heerlen heeft een alternatief plan uitgewerkt voor de door de Raad van State afgewezen aanleg van de ‘Zwart-1’ van Brunssum naar Heerlen. De Kroon bepaalde in haar uitspraak dat in plaats van een nieuwe verbindingsweg zoveel mogelijk gebruik moet worden gemaakt van bestaande wegen. Voor de aanleg van de ‘Zwart-1’ was door het Rijk f. 40 miljoen beschikbaar gesteld.

In het nieuwe plan, dat een investering vergt van f. 70 miljoen, zijn de Heerenweg en Boordenroute opgenomen, die beide moeten worden gereconstrueerd. Tevens moet vanaf deze wegen een aansluiting worden gemaakt op de nog aan te leggen Mijnspoorweg en moet de S20 (Sittard-Brunssum) doorgetrokken worden voor aansluiting op de Heerenweg.

Heerlen heeft met de grensgemeenten Brunssum en Landgraaf, de provincie Limburg, Rijkswaterstaat en de Vervoersregio Zuid-Limburg overeenstemming bereikt over het plan. Verwacht wordt dat beide gemeenten meebetalen. Er wordt een hogere rijkssubsidie verwacht. De reconstructiewerkzaamheden zijn gepland in 1994. De aanleg van de Mijnspoorweg en het doortrekken van de S20 staan van 1995 tot 1997 op het programma.

Reageer op dit artikel