nieuws

Alders opent ecologische wijk Delft

bouwbreed Premium

Minister Alders opent op 5 juni officieel het ecologische bouwpo Ecodus aan de Van der Dussenweg in Delft.

Dit is het eerste bouwpo in deze gemeente waarin in elk stadium van het ontwerp de invloed van de plannen op het milieu aan de orde kwam.

Het po bestaat uit zon 250 woningen in de huur- en koopsector.

Het milieu speelde een belangrijke rol in het stedebouwkundige plan, de inrichting van de woonomgeving en in het ontwerp en de detaillering van de woningen.

Ecodus geldt als voorbeeldpo dat nagaat in hoeverre er milieubewust kan worden gebouwd onder de gebruikelijke voorwaarden en met gewone architecten, aannemers en bewoners zonder dat dit tot kostenverhogingen leidt.

De woningen staan op de zon gericht en kennen weinig onderlinge bepreking waardoor de invang van zonlicht optimaal gebeurt. In het plan is de bestaande beschoeiing zoveel mogelijk behouden en biedt de omgeving ruimte voor moestuinen en hagen voor de erfafscheiding.

Een gescheiden systeem brengt relatief schoon water in de wijk terwijl rietbiezen het water zuiveren. Het plan voorziet in een beperking van doorgaande verkeersroutes en sluit aan op het bestaande fietspadennet. Extra isolatie en plaatsing van zonneboilers beperken het energieverbruik van de woningen. Voorts gelden er beperkingen ten aanzien van bouwmaterialen als tropisch hardhout en pvc.

Ecodus is een van de drie proefpoen van de gemeente Delft voor duurzaam bouwen. De ervaringen met Ecodus hebben inmiddels geleid tot een aangepast programma van eisen voor de gesubsidieerde woningbouw in Delft. Het project kwam tot stand in samenwerking met de gemeente, woningbouwvereniging Hof van Delft, Wilma Bouw, de Bouwinitiatiefgroep en adviesbureau BOOM. Als architect voor de koopwoningen trad ir.

D. Lems uit Eindhoven op terwijl Groosman Partners uit Rotterdam voor de huurwoningen tekende.

Reageer op dit artikel