nieuws

Agpo brengt licht in zonne-energie

bouwbreed Premium

Met het doel de verwarring in de terminologie die op het gebied van zonne-energie heerst te helpen vermijden, stelt Agpo BV te Breda, leverancier van verwarmingsketels en ‘zonlichtenergieprodukten’ een zonne-energieschema voor, die naar zij hoopt algemene aanvaarding zal vinden in het dagelijks gebruik van de begrippen die daaruit voortvloeien.

Het bedrijf vindt, dat er slordig met de termen op dit gebied wordt omgesprongen. Het beperkt zijn verklaringen tot zijn vakgebied. Zo vindt het be drijf, dat zonne-energie die op enigerlei wijze wordt benut zonlichtenergie moet heten.

Zonlichtenergie is dan weer uit te splitsen fotovoltaische omzetting en thermische omzetting. De thermische omzetting is vervolgens te verdelen in een passieve en actieve omzetting.

Onder deze laatste vallen zonlichtsystemen, zonlichtcollectoren, zonnewarmteboilers en als laatste na-verwarmingstoestellen. Deze laatste worden op de markt gebracht met en zonder het onlangs door Gastec ingestelde gaskeur.

Reageer op dit artikel