nieuws

3D-automatisering ideaal voor bouwprogrammeur

bouwbreed

Bij het opstellen van een bouwprogramma is driedimensionale automatisering ideaal. Zowel bij het modelleren in drie dimensies als bij bouwprogrammeren staat het eenmalig foutloos vastleggen van de uitgangspunten centraal. Slechts dan kan tijdens het bouwproces het resultaat voortdurend aan de uitgangspunten worden getoetst.

Dat is de mening van zowel bouwprogrammeur ing. A.

Luitwieler van Regiplan te Amsterdam als van J.G. Okker, directeur van CP/systemen te Leiden, leverancier van het driedimensionale CADprogramma STAR.

Het vakgebied van Luitwieler is de ontwerpsystematiek en procesbeheersing in de bouw.

“Ik noem mijzelf ‘bouwprogrammeur’, houd mij bezig met de cybernetica (stuurkunde) van het bouwproces” , verklaart hij. “Het gaat mij om het vaststellen van kwaliteitsuitgangspunten en het voortdurend toetsen van de tot stand gekomen kwaliteit aan die uitgangspunten. Bij elke vergadering van een bouwteam moeten daarvoor alle relevante gegevens bijgewerkt ter tafel komen. Er moet steeds duidelijkheid zijn over de consequenties van genomen beslissingen voor het geheel.

Een driedimensionaal model is daarbij een sterk communicatiemiddel.”

Luitwieler was pomanager bij de nieuwbouw voor Comprimo te Sloterdijk door aannemingsbedrijf Kondor Wessels, bij de bouw van Sphinxstate te Diemen door Hillen & Roosen te Amsterdam (in opdracht van Oranje-Nassau Vastgoed) en bij de realisatie van Villa Attica te Amsterdam Zuidoost. Hij is momenteel betrokken bij de ontwikkeling van kantoren te Amstelveen voor Zwitserleven.

Abstract model

Luitwieler maakt met het CAD-programma STAR een driedimensionaal abstract model van het gebouw en de omgeving. Op het scherm maakt dit model uiteraard een concrete indruk, maar het is geen werkelijkheid. “Ik werk graag met drie assen onder 60 graden” , licht Luitwieler toe.

“Niet vanwege de vormgeving, maar omdat het eenvoudiger is om door zon model heen te lopen. Dat vergemakkelijkt de communicatie met de opdrachtgever.” Aan het abstracte model zijn alle gewenste functies en bijbehorende kosten verbonden. “Als het model gereed is, zijn alle uit gangspunten bekend. Het resultaat is een krachtige opdracht voor de architect. Het bouwprogramma geeft de architect de kans weer bouwmeester te worden” , aldus Luitwieler.

De reactie van architecten op het werk van de bouwprogrammeur is overwegend negatief. “Zij zijn bang dat ik hun werk afpak” , aldus Luitwieler. “Het is voor architecten moeilijk voorstelbaar.

Zij willen eerst schetsen en daarna optimaliseren. Het moet juist andersom:eerst een optimum formuleren, een bouwprogramma opstellen, en daarna pas aan de concrete werkelijkheid beginnen. Omdat je de materialen en vormgeving nog niet kent, is het nodig om eerst een totaalmodel op te stellen voor alle functionele aspecten, zoals lucht, licht, transport enzovoort. Op zon manier, dat ook de opdrachtgever de functies kan ondervinden. Een

wprogramma is een echte simulatie van de functies van een gebouw. Het is een totaalconcept.”

AutoCAD afgewezen

Luitwieler werkt al sinds begin jaren zeventig volgens de Regiplan-methode. Door de ontwikkeling van de informatica is dat een stuk makkelijker geworden. “De computer is inmiddels snel genoeg, voldoen de gebruiksvriendelijk en er bestaat driedimensionale software die de structuur van het totale gebouw aan kan. Dat is een krachtig communicatiemiddel, waarbij alle argumenten duidelijk zijn, ook voor de leek.”

Luitwieler gebruikt STAR in plaats van AutoCAD. “Ik heb AutoCAD altijd afgewezen, omdat het niet driedimensionaal is, geen open-end database-structuur heeft, onvoldoende gebruikersvriendelijk is en omdat de gebruikers er niet parallel mee ke werken.

Bovendien werkt AutoCAD met lijnen, en een lijn is niets anders dan opgedroogde inkt.

Driedimensionale objecten hebben wel betekenis.”

Ook Okker van CP/systemen wijst op het voordeel van driedimensionaal modelleren.

“Automatiseren is het eenmalig foutloos vastleggen van gemeenschappelijk gebruikte gegevens die gekoppeld zijn aan de functies die voorkomen in de diverse bedrijfsprocessen”

luidt zijn definitie. In een driedimensionaal programma wordt het model eenmaal vastgelegd en doorloopt het vervolgens de processen ontwerpen, tekenen, begroten en bestekschrijven. Bij goed gebruik komen er vervolgens materiaal- en materieellijsten uit. Op die manier draagt automatisering bij aan de integratie van het bouwproces.

Reageer op dit artikel