nieuws

Zwolle onderneemt actie tegen grondspeculaties

bouwbreed

De gemeente Zwolle heeft samen met het Bouwfonds Vastgoed BV, Wilma Bouw en Moes, gronden in het uitleggebied Stadshagen aangekocht. Met deze aankoop wil Zwolle de Amersfoorste stichting Latei, die in een eerder stadium al zon 76 hectare had aangekocht, de voet dwarszetten. Volgens wethouder Meindertsma van Zwolle heeft de gemeente nu namenlijk zelf grond genoeg om tot 2004 in de eigen woningbehoefte te voorzien.

In totaal heeft Zwolle samen met de private partijen 220 hectare grond in het uitleggebied Stadshagen aangekocht.

Bedoeling is dat in dit gebied tussen de 8500 en 10000 woningen worden gebouwd. De Zwolse wethouder Meindertsma verwacht dat voor de eerste fase al in 1996 de eerste paal de grond in zal gaan.

Met deze aankoop wil Zwolle het kopen van gronden door andere marktpartijen en daardoor prijsopdrijving voorkomen. “Het moet duidelijk zijn”

zo lichtte wethouder M. Meinderstma toe, “dat de woningen onbetaalbaar worden wanneer de grondprijzen omhoog worden gedreven. Dat moet te allen tijde worden voorkomen.”

Actie

Zwolle zag zich dan ook gedwongen actie te ondernemen toen begin dit jaar bleek dat de stichting Latei, zoals bekend gelieerd aan de Amersfoortse woningbouwvereniging SCW, samen met de bouwondernemingen Dura en Van Zwol, 76 hectare in het uitleggebied hadden gekocht. “En dit” , benadrukte Meindertsma met klem, “tegen bedragen die nimmer hier in Zwolle zijn betaald.”

De actie van deze drie partijen, met in de ogen van de Zwolse wethouder de stichting Latei als kwade genius, heeft bij haar nogal kwaad bloed gezet.

“Vooral om de gevolgen die deze grondspeculatie voor de volkshuisvesting heeft.” Volgens Meindertsma hebben de drie marktpartijen zon f. 20 per m2 voor de grond in Stadshagen betaald.

“Ter vergelijking voor de grond in Zwolle zuid betaalden wij f. 11 per m2 .”

Samenwerking

De samenwerking die Zwolle nu met de partijen Bouwfonds Vastgoed BV, Cooperatief Bouwbedrijf Moes en Wilma Bouw aangaat, houdt in dat door de drie de grond tegen een maximumprijs van f. 18,50 per m2 is gekocht. Vervolgens koopt Zwolle deze gronden voor f. 11 per m2. Op het moment dat er met de bouw wordt begonnen krijgen de partijen f. 4 per m2 terug. Het resterende deel wordt door de private partijen voorgefinancierd en in een vereveningsfonds gestort. Dit fonds wordt vervolgens gevoed met een verrekening via de grondprijs op de vrije sector woningbouw in het gehele gebied. Naast deze financiele overeenkomst heeft Zwolle tevens de afspraak gemaakt dat de drie partners gezamenlijk 2200 woningen in het gebied zullen gaan bouwen.

Vervolg op pag. 2

Reageer op dit artikel