nieuws

Zuid-Holland geeft f.9,8 miljoen voor fietspaden

bouwbreed

Zuid-Holland geeft in 1994 zon f.9,8 miljoen uit aan de aanleg van fietspaden. Van dit bedrag gaat f.8,8 miljoen naar de provinciale fietspaden en f.1 miljoen aan bijdragen in de kosten van ‘eenvoudige fietspaden die gemeenten en waterschappen aanleggen.

Het geld wordt gebruikt om bestaande plannen voor de aanleg van fietspaden versneld uit te voeren. Nadruk ligt op het wegwerken van de reservelijst uit het vorige meerjarenprogramma. Dat houdt voorrang in voor de realisatie van een kansrijk genoemde verbinding tussen Leidschendam en Zoetermeer. Deze werkwijze voorkomt evenwel dat nieuwe fietspaden in het programma worden ingepast.

In het Mobiliteitsplan voor de Zuidvleugel van de Randstad van de provincie staat dat het fietsgebruik in 2010 met ruim 200 procent zal toenemen vergeleken met 1986. De provincie realiseert om die reden rechtstreekse fietsroutes voor het woon-werk, woon-school en het recreatieve verkeer.

De provincie draagt in 1994 f.200000 bij voor de aanleg van een fietspad langs het Kanaal van Steenenhoek in Gorinchem, f.300000 voor een fietspad tussen het Zuideinde en de Stompwijksevaart via Slingeland in Zoeterwoude, f.250000 voor een fietspad langs het Rijn-Schiekanaal in Voorschoten en f.250000 voor een fietspad op de Zuidkade in Alkemade.

Reageer op dit artikel