nieuws

Zonnecellen nog beter te benutten

bouwbreed

Een beter gebruik van het daglicht kan in veel gevallen besparing opleveren op energie voor kunstlicht van meer dan 40 procent. Zonnecellen in isolatieglas van gevels van kantoorgebouwen en dergelijke ke voor een belangrijk deel voorzien in de energiebehoefte van een gebouw.

Dit is dan ook wat Glasindustrie Holst aan het onderzoeken is. Na een uitgewogen proefperiode wil het bedrijf deze zonnecelpanelen op de markt brengen. Holst gebruikt daarvoor isolatieglas als drager van de zonnecellen. Deze zonnecellen worden aan de binnenkant tegen het buitenblad van het isolatieglas aangebracht. Door hologrammen in het glas worden de zonnestralen op de zonnecellen gericht om de opbrengst aan elektriciteit verder te vergroten. Om effectief te werken behoeven de zonnecellen ten hoogste 30 procent van het glasoppervlak te beslaan.

Daardoor blijft er een grote daglichtdoorlatendheid, belangrijk voor een voldoende daglichttoetreding in gebouwen. De zonnecellen bestaan uit dunne siliciumschijfjes, die in het dubbelglas zijn aangebracht.

Doorzichtig In tegenstelling tot de gebruikelijke zonnecelpanelen zijn de panelen van Glascentrum Holst te Enschede volledig doorzichtig. Tegenwoordig is het echter ook mogelijk de schijfjes als coating op het glas aan te brengen. Op de binnenruit van het volledig doorzichtige isolatieglas is desgewenst tevens een zonlichtwerende coating naar keuze aan te brengen. De elementen zijn ook in allerlei varianten,-al of niet spiegelend-, als borstwering in gevels te monteren, waarbij ze energie leveren.

Flagsol, die evenals Holst deel uitmaakt van Flachglas A.G., ontwikkelt op dit moment isolatieglaselementen van 25 mm dik, bezet met silicium zonnecellen. Deze elementen zijn horizontaal en verticaal draaibaar, zodat ze de zonnestand ke volgen. Afhankelijk van het aantal toegepaste zonnecellen is de stroomopbrengst van deze elementen volgens Holst 50 procent hoger dan van traditionele zonnepanelen.

Beter gebruik Het is duidelijk dat, als een beter gebruik wordt gemaakt van het buitenoppervlak van een gebouw, meer profijt kan worden gehaald uit het zonlicht. Tot op heden is het gebruik van zonne-energie vrijwel uitsluitend bepaald tot het dak. Daarbij beperkt het zonne-energiegebruik zich dan nog voornamelijk tot het opwarmen van het tapwater voor huishoudelijk gebruik. Als men ook de zonnewarmte op de gevels van gebouwen benut, dan is het volgens Holst niet uit te sluiten, dat een gemiddeld kantoorgebouw geheel kostenneutraal in zijn eigen energiebehoefte kan voorzien.

De bedoeling is dan, dat tijdens de maximale bezonning de opgewekte elektrische energie door de elektriciteitsmaatschappij in het net wordt opgenomen, die daarvoor dan betaalt, en dat voor het kantoor tijdens de weinig zonnige perioden voor de elektrische energie van de maatschappij wordt betaald.

Reageer op dit artikel