nieuws

Workshop ‘milieu

bouwbreed Premium

Op 21 april houdt het pobureau Natuur- en Milieueducatie in Utrecht de voorjaarsconferentie ‘Gewoon Schoon’

voor beroepsonderwijs bouw

in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Er wordt ook een workshop over de bouw gehouden.

Op de conferentie geeft drs. W.C.T. Berns van Novem een beknopte milieu-analyse van de bouwsector. Ir. J. Kooij licht vervolgens toe hoe op het mbocollege in Drachten binnen de afdeling Bouwkunde milieuaspecten worden geintegeerd in de opleiding.

De heer W.F.F. Seignette van de Stichting Beroepsopleidingen Weg- en waterbouw vertelt tenslotte hoe milieu wordt ingebouwd in de primaire opleidingen.

De overheid heeft inmiddels, onder beheer van het ministerie van Onderwijs, een budget van f. 8 miljoen ter beschikking gesteld waarmee mboscholen en vakopleidingsinstituten milieupoen ke opzetten.

Reageer op dit artikel