nieuws

Woningen met staalframe snel wind- en waterdicht

bouwbreed

Met staalframebouw is in de Nederlandse woningbouw een prestatieniveau te bereiken dat tenminste te vergelijken is met dat van houtskelet. Flexibiliteit en industriele vervaardiging van het staalframe zijn aspecten die belangrijk bijdragen tot de snelheid van bouwen. In acht dagen zijn woningen wind- en waterdicht te maken.

Ook de plafonds worden brandwerend uitgevoerd.

De zes woningen zijn gebouwd op en kavel van 20 bij 20 meter. Ze zijn gesitueerd rond een binnenplaats.

Dit bleek uit de toelichting van ir. H. van Hengel, architect bij Groep 5 architecten en stedebouwers, over staalframes in de woningbouw tijdens een bijeenkomst op een bouwplaats aan de Dedemsvaartweg, hoek Hengelolaan in Den Haag.

Daar wordt een po uitgevoerd van zes koopwoningen.

Ze worden gerealiseerd in het kader van het Expidemo-po uit 1989 betreffende het toepassen van de systematiek van de staalframebouw in woningbouw.

Het staalskelet van het systeem is opgebouwd uit profielen die zijn gemaakt van bandstaal in dikten van 0,9 tot 1,2 mm. De gezette of koud gewalste profielen hebben in beginsel een onbegrensde lengte. De benodigde lengten zijn eenvoudig weg af te zagen.

De profielen zijn de basis van het draagsysteem. Afhankelijk van de benodigde sterkte worden de ‘open kokerprofielen’

samengevoegd tot liggers van hogere draagkracht. Van de profielen worden panelen samengesteld die in zijn geheel op de bouwplaats worden aangevoerd. Daar worden ze gemonteerd op een gerede fundering en begane grondvloer.

Experiment

Het staalframe woningbouwexperiment heeft tot doel het bouwen van demonstratiewo ningen om de voor- en nadelen en de mogelijkheden van het bouwen van woningen met staalskelet te onderzoeken en aan te tonen. De nadruk ligt op economische en technische aspecten. Het staalframebouwsysteem is ontwikkeld door Stichting Bouwresearch (SBR) en Centrum Staal (CS) beide te Rotterdam.

Op grond van de resultaten van voorbereidend onderzoek werd geconcludeerd:dat staalframebouw voor woningbouw technisch haalbaar is, dat er constructief en bouwfysisch op hoofdpunten geen probleemen te verwachten zouden zijn en dat voldoende brandwerendheid is te verkrijgen.

Op grond van deze conclusies is besloten een po uit te voeren. Vanwege het experimentele karakter kon de Stichting Garantie Instituut Woningbouw zich niet garant stellen. De garantstelling werd echter door de opdrachtgever voor het po, de Katholieke Woningbouwvereniging VZOS, overgenomen.

Ing. A.J. Bats van VZOS ziet de voordelen van het systeem vooral in het behalen van de gewenste kwaliteit. Hoe minder de condities op de bouwplaats invloed op de kwaliteit hebben hoe beter, vindt hij.

Dat is bij dit systeem het geval.

Dat geeft grotere zekerheid dat de kwaliteit die je eist als opdrachtgever ook wordt geleverd, en dat is “gezien het feit dat de vakbekwaamheid van de mensen op de bouwplaats in Nederland eerder afneemt dan toeneemt” van groot belang.

Gunstig

De gang van zaken tot nu toe is basis voor de idee dat de gunstige verwachtingen van het systeem zullen worden gehaald. Naar Van Hengel heeft aangegeven is nu al gebleken dat het met de kosten wel meevalt. Studies uit de onderzoeksfase gaven aan dat gerekend moest worden op een bouwsom die 10 tot 15% hoger zou uitkomen dan houtskeletbouw. Duidelijk is dat dit niet zo zal zijn. Het verschil is uiterst gering. Omdat het om een experiment gaat moeten de kosten met het nodige inzicht worden bezien. De panelen voor dit po krijgen door de toegepaste staalbekleding een bijzonder uiterlijk, wat kostenverhogend werkt.

Maar voor het beperkt aantal woningen is de bijbehorende kostenverhoging acceptabel.

Maar het systeem leent zich voor aanbrengen van verschillende soorten buitenbekleding op de gevelpanelen zoals hout, steen of pleister. Als meest kenmerkende noemde Van Hengel wel de snelheid van bouwen. Dit onder voorwaarde dat de fundering en de beganegrondvloer gereed zijn. In verband met de maatvoering is een vlakke afwerking van de vloer gewenst. Dan is het opbouwen een kwestie van dagen. In acht dagen waren de woningen aan de Dedemsvaartweg wind- en waterdicht.

Van Hengel noemde verder als voordeel van het ‘vederlichte

systeem dat de fundering simpel kan blijven. Zo kan worden gebouwd op een grondslag waar dat anders uit economische overwegingen niet kan.

Fotoburo Meijer

Reageer op dit artikel