nieuws

Wiegel: tweede luchthaven bij Lelystad

bouwbreed

Het is van nationaal belang dat ons land naast Schiphol een tweede nationale luchthaven krijgt. Lelystad zou hiervoor een uitstekende locatie zijn.

Dat heeft commissaris van de Koningin van Friesland, H. Wiegel, op een bijeenkomst in Hoogeveen gezegd.

Nu er door onder meer de eenwording van Europa een steeds intensiever internationaal verkeer ontstaat, moet Nederland volgens Wiegel de functie van Schiphol en de Rotterdamse haven verder versterken. Zij zouden meer en betere aansluitingen op het spoorweg- en binnenvaartnet moeten krijgen. Een verbetering van de top van deze infrastructuur is noodzakelijk nu de investeringen hiervoor door de overheid sterk gedaald zijn.

Wiegel constateert een aanzienlijk verschil met omringende landen. In Frankrijk wordt twee keer zoveel geld aan infrastructuur uitgegeven en ook Duitsland en Engeland investeren aanzienlijk meer.

Wiegel, die sprak op een door de Rotary Club Hoogeveen georganiseerde districtsconferentie met als thema mobiliteit, vindt ook dat een deel van de bedrijvigheid van de Randstad naar het noorden verplaatst zou moeten worden.

Dat betekent niet alleen een evenwichtiger verdeling van de economie, maar leidt ook tot een verlichting van de verstopte Randstad.

Daarnaast zouden de wegverbindingen tussen Groningen en Drenthe met Duitsland moeten worden verbeterd en de autowegen Lemmer-Arnhem en Almere-Hilversum zouden moeten worden verdubbeld.

Een tweede Coentunnel noemde hij van groot belang voor Friesland.

Reageer op dit artikel