nieuws

West Maas en Waal verzet zich tegen ontzanding

bouwbreed Premium

De gemeente West Maas en Waal is niet van zins zich neer te leggen bij het besluit van de Gelderse staten tot ontzanding van 300 ha binnendijkse polder op haar grondgebied. Ze heeft advocatenkantoor Van Wijmen en Koedam uit Breda in de arm genomen om tot bij de Raad van State dit besluit en daarmee de ontzanding aan te vechten.

Dat bovenstaande de gemeentelijke kas op een aderlating van zeker f. 600000 komt te staan, wordt voor lief genomen.

In het kader van de landelijke industriezandvoorziening moet Gelderland in de periode 19891998 bij elkaar 36 miljoen ton beton- en metselzand leveren.

Dit doet de provincie de laatste jaren onvoldoende maar hierover is een convenant gesloten met Brabant en Limburg. Deze voldoen op korte termijn meer dan aan hun jaarlijkse verplichtingen maar Gelderland zal dit in de tweede fase goed maken. Hiervoor is de uitgezochte locatie F3B onder Maasbommel in het westelijk deel van het Land van Maas en Waal onontbeerlijk. Ondanks fel verzet van de bevolking werd deze locatie dan ook in september vorig jaar als wingebied door de Gelderse staten aangewezen. Het 300 ha grote gebied is goed voor levering van zon 37 miljoen ton industriezand zodat Gelderland er mee tegemoet komt aan zijn verplichtingen. Ondanks de eensgezindheid van de staten wil de gemeente West Maas en Waal zich echter niet bij het besluit neerleggen. Zo weigert zij pertinent de noodzakelijke wijziging van het gemeentelijke bestemmingsplan door te voeren. Als reactie hierop hebben de Gelderse GS aangekondigd een aanwijzing tot wijziging te zullen geven waardoor de gemeente wordt gedwongen deze door te voeren. De betreffende aanwijzing zal ongetwijfeld nog deze maand in de gemeentelijke brievenbus rollen.

Bezwaren Als het eenmaal zover is, kan het steekspel op landelijk niveau beginnen. De gemeente stapt naar de Kroon en Gelderland zal dan daar moeten aantonen dat de winning in het aangewezen gebied absoluut noodzakelijk is, ja dat daarmee feitelijk al had moeten zijn begonnen. Door het gemeentelijk verzet gaat evenwel zeker weer een jaar verloren.

Steekspel Bezwaren te over tegen de winning. Volgens de gemeente dreigen er gevaren voor de bevolking; wordt goede landbouwgrond aan de boeren ontnomen; komen de leefbaarheid en bereikbaarheid van het dorp Maasbommel in het gedrang en worden natuur en landschap onherroepelijk door de ‘binnenzee van 300 ha vernield. Dit laatste kan moeilijk worden ontkend maar de andere argumenten menen GS in het verleden al voldoende te hebben ontzenuwd. Zo heeft een onderzoek van de Grontmij aangetoond dat van enig gevaar geen sprake zal zijn. Met dit onderzoek is de gemeente indertijd geheel akkoord gegaan zodat zij de uitslag ervan moeilijk achteraf kan afwijzen.

Neen, veel juridische benen heeft West Maas en Waal bij de Kroon dan ook niet om op te staan. Het door de advocaten van het kantoor Wijmen en Koedam te voeren steekspel lijkt zich dan ook te gaan richten op het door de gemeente aangeboden alternatief. Dit behelst ontgronding van Maasuiterwaarden onder Alphen, een ander kerkdorp. Dit plan Over de Maas Plus is evenwel onmiddellijk

de lancering door GS van Gelderland afgewezen. De clou is namelijk dat, anders dan in de na-oorlogse praktijk, Gelderland geen zandwinning in de uiterwaarden meer wil toestaan. Het besluit hiertoe is een jaar of tien geleden door de Gelderse staten genomen. Argument is bescherming van natuur en landschap. Door dit besluit is juist het moeizame zoeken naar geschikte binnendijkse locaties begonnen. Een beslissing van de Kroon, waarbij de gemeente in het gelijk wordt gesteld, zal dan ook een nieuwe vertraging van tenminste tien jaren opleveren. Gezien die situatie zijn de Gelderse GS dan ook vol vertrouwen het gevecht bij de Kroon te zullen winnen. Voor de bouw, die voor een belangrijk deel afhankelijk is van het Gelderse industriezand, valt dit te hopen.

Reageer op dit artikel