nieuws

Werkgelegenheid bouw loopt opnieuw terug

bouwbreed Premium

Het gaat slecht met de werkgelegenheid in de bouwnijverheid. Voor het tweede achtereenvolgende jaar is het aantal banen gedaald. Kon in 1991 nog een afname van de werkgelegenheid worden geconstateerd met 5000 banen, vorig jaar liep het aantal banen terug met 9000. Eind 1992 waren er nog 327000 banen in de bouw.

Dit blijkt uit een analyse van het Centraal Bureau voor de Statistiek van de ontwikkeling van het aantal banen in 1992.

De grootste afname deed zich voor in de burgerlijke en Utiliteitsbouw. Eind 1991 waren er nog 151000 mensen werkzaam in deze bedrijfstak, eind 1992 waren dat er nog 146000. De werkgelegenheid in de grond- en waterbouwkundige bedrijven liep met 2000 banen terug tot 62000 eind 1992.

Een woordvoerder van de Stichting Bouw-Vak-Werk bevestigde desgevraagd dat er inderdaad sprake is van een teruggang van de werkgelegenheid in 1992. “Er zijn aanwijzingen dat de werkgelegenheid wat daalt, maar volgens ons gebeurt dat niet in de omvang die het CBS nu aangeeft.” De stijging heeft vooral een conjuncturele oorzaak, zo meent Bouw-Vak-Werk. “Wij gaan er dan ook vanuit dat, als de conjuncturele daling tot stilstand komt, de daling van de werkgelegenheid eveneens zal stoppen.”

Laaggeschoolden De woordvoerder zei aan te nemen dat de wergelegenheid vooral afneemt in de banen voor minder geschoolde werk nemers. Dr. C.A. van Bochove van het CBS erkende dat generiek het aantal vacatures voor de laaggeschoolden afneemt.

“Overigens is dat een algemeen conjunctureel verschijnsel.” Behalve in de bouw gaat het ook slecht met de werkgelegenheid in de industrie. Daar nam het aantal banen af met 11000 banen in 1992. De daling van de werkgelegenheid in deze twee belangrijke sectoren en bij het openbaar bestuur (8000 banen) wordt goed gemaakt door een stijging van de werkgelegenheid in de meeste dienstverlenende sectoren.

Daardoor komt het totaal voor de werkgelegenheid in het algemeen nog uit op een groei van 48000. Een groei, die beduidend lager ligt dan voorgaande jaren, en vooral in het vierde kwartaal is afgenomen.

Volgens het CBS is daarmee sprake van het laagste groeicijfer sinds 1984.

Reageer op dit artikel