nieuws

VROM geeft milieu voordeel van twijfel bij pvc-beleid

bouwbreed Premium

“Wat u eigenlijk zegt is dat u ondanks het feit dat u er niet helemaal zeker van bent of pvc slecht is voor het milieu, u desondanks uit idealistische overwegingen in een VROM-voorlichtingsfolder heeft geschreven dat het gebruik van dit materiaal vermeden dient te worden.”

Op deze wijze vatte voorzitter mr. J.B. Fleers van het College van Beroep van de Reclame Code Commissie (RCC) gisteren het beroepschrift van VROM samen, tegen de uitspraak van de RCC in de pvczaak tussen het ministerie en het NFK.

Enkele weken geleden had het ministerie beroep aangetekend tegen de uitspraak van de Reclame Code Commissie. Deze bepaalde in een door de Nederlandse Federatie van Kunststoffabrikanten (NFK) aangespannen zaak dat het ministerie zich niet tegen het gebruik van pvc mag uitspreken zolang niet is bewezen dat deze kunststof het milieu schade toebrengt. Het ministerie liet dit niet op zich zitten en tekende beroep aan.

De oorzaak van het conflict vormt de VROM-brochure ‘Kantoren en bedrijfsinterne milieuzorg’. In deze brochure wordt aangeraden de kunststof pvc te vermijden omdat deze milieu-onvriendelijk zou zijn. De NFK zegt dit ‘misleidende informatie te vinden en beriep zich tijdens de eerste zitting op onderzoeken, die zouden hebben aangetoond dat de chloor-uitstoot bij de verbranding van pvc nihil is.

VROM bleek over onderzoeksmateriaal te beschikken waarin het tegendeel wordt beweerd.

Gisteren in Hoger Beroep dreigde de discussie opnieuw te verzanden in het over en weer weerleggen van onderzoeksresultaten. In totaal passeerden zon twintig onderzoeken de revue, allen met het doel de argumenten van de tegenstander teniet te doen.

Als belangrijkste argument voerde VROM verder aan dat de Tweede Kamer zich in een mondeling overleg expliciet heeft uitgesproken voor het vermijden van het materiaal pvc, in welke toepassing dan ook. De NFK zei niet onder de indruk te zijn van dit argument, ‘aangezien de overheid zich wel vaker vergist’.

Ozonlaag

Fleers spitste de discussie uiteindelijk toe op de vraag of VROM het woordje ‘vermijden’

wel of niet in zijn brochure had mogen gebruiken. “Vanuit communicatief oogpunt kan ik me indenken dat u het beleid van de overheid zo vertaalt.

Het gaat hier echter duidelijk om ideologisch gekwalificeerd taalgebruik dat u niet kunt waarmaken aangezien er nog geen eensluidend onderzoek voorhanden is.”

Directeur Kok van de afdeling voorlichting van VROM zei gekozen te hebben voor het ‘vermijden van pvc’ om het milieu het voordeel van de twijfel te geven. “Het dunner worden van de ozonlaag alsmede andere milieu-effecten vragen nu eenmaal om een radicale aanpak.”

Het college liet weten op korte termijn uitspraak te doen in deze zaak.

Reageer op dit artikel