nieuws

Vooruitzichten Uni-Invest zijn positief

bouwbreed

De financiele vooruitzichten voor het onroerend-goedfonds UniInvest zijn zo goed dat is besloten de aandeelhouders over 1993 alvast een interimdividend van 5 procent uit te keren. Benadrukt wordt dat deze uitkering geen precedent kan scheppen. Over 1992 wordt geen dividend uitgekeerd.

De beleggingsopbrengsten stegen vorig jaar van f. 16,8 miljoen tot f. 21,4 miljoen. Het resultaat na belastingen kwam uit op f. 3,4 miljoen. Dit betekent een aanmerkelijke verbetering vergeleken met 1991, toen het resultaat f. 69,6 mln negatief was.

Het resultaat in 1991 werd sterk gedrukt door een buitengewone last van f. 88 miljoen voor afwaardering van onroerend goed in portefeuille. In het verslagjaar steeg de omvang van de portefeuille naar f. 350 miljoen. Er zijn serieuze onderhandelingen over overneming van diverse portefeuilles met een omvang van totaal f. 160 mln, terwijl verdere expansiemogelijkheden ruimschoots voorhanden lijken te zijn. Verwacht wordt dat in 1993 de omvang van de totale portefeuille f. 500 miljoen zal overschrijden. Het streven is op den duur een portefeuille van f. 1 miljard te beheren.

Reageer op dit artikel