nieuws

Vlaanderen wil snel bouw Baalhoekkanaal

bouwbreed

De Vlaamse deelregering houdt onverkort vast aan een snelle verdieping van de Westerschelde en aan de spoedige aanleg van het Baalhoekkanaal. Dit kanaal dient voor de ontsluiting van de Waaslandhaven op de linker-Schelde-oever van Antwerpen. Dat bleek op een bijeenkomst in Vlissingen.

De Westerschelde-werken brengen evenwel het gevaar van verzilting met zich mee omdat steeds minder zoet water richting zee stroomt.

Natuur en milieu in het Scheldegebied ke aanzienlijk verbeteren wanneer er door ontpoldering minder baggerwerk plaats vindt, de specie verder wordt weggebracht, er een beter zandwinbeleid komt en men afziet van regulering door stroomgeleidingswerken.

Te denken valt ook aan het vergroten van het getijdegebied in de bovenloop van de Schelde door op Nederlands en Belgisch grondgebied te ontpolderen. Dat betekent het vergroten van het oppervlak aan slikken en schorren.

Natuurontwikkeling Op de bijeenkomst werd tevens voorgesteld een U-vormige waterweg tussen de drempel van Borssele en de Boudewijnsluis aan te leggen.

Dit kanaal zou 12 meter diep en 300 meter breed moeten zijn. Langs deze kunstmatige vaarweg blijft voldoende ruimte over voor natuurontwikkeling. Een dergelijk kanaal vergt beduidend minder baggerwerk voor het onderhoud.

De kosten voor bouw, onderhoud en erfpacht voor het kanaal dienen voor Vlaamse rekening te komen. Temeer omdat het kanaaluitsluitend het Antwerpse belang dient.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels