nieuws

Verduurzaamd hout weer straffeloos toe te passen

bouwbreed

Vervolg van pag. 1

Van de ongeveer 20 in impregneermiddelen toegepaste componenten zijn er twee, arseen en pak, opgenomen op de lijst van 132 ‘zwarte-stoffen’. Arseen echter is uitdrukkelijk toegelaten door de EG voor de toepassing in verduurzamingsmiddelen. Voor creosootolie is een dergelijke richtlijn in voorbereiding, aldus de VHN.

Haar advocaat bestrijdt het verbod van Rijnland eveneens, omdat op deze manier er een onevenwichtig milieubeleid ontstaat. Immers is in het beheersgebied van Rijnland het toepassen van verduurzaamd houtverboden, bij de meeste andere waterschappen is dat nog niet het geval. Behoudens bij Rijnland zou volgens de VHN eveneens het Hoogheem raadschap van Schieland een verbod op het toepassen van verduurzaamd hout hanteren.

Het Hoogheemraadschap Uitwaterende Sluizen heeft een ontmoedigend vergunningenbeleid ten aanzien van dit hout ingevoerd. De overige 122 waterschappen in ons land zouden nog niet rechtsmatig optreden tegen het gebruik van verduurzaamd hout, weet de voorzitter van de VHN.

In welke mate de waterschappen hun beleid ten aanzien van verduurzaamd hout zullen bijsturen, is voorlopig nog de vraag. Zeker is dat enig optreden tegen het bedoelde gebruik een felle tegenstand zal ondervinden van de VHN. En die voelt zich inmiddels daarin zeer gesterkt.

Reageer op dit artikel