nieuws

Vastgoedomzet in Belgie is vorig jaar gestegen

bouwbreed Premium

Vorig jaar is op de Belgische vastgoedmarkt van bestaande gebouwen en woningen voor een bedrag van f. 22,6 miljard omgezet ofwel een stijging met 5,7 procent vergeleken met het jaar daarvoor. In 1991 was er zelfs nog sprake geweest van een omzetdaling van 7 procent.

De stijging van de omzet in 1992 is vooral te danken aan de daling van de rentetarieven.

Dit had tot gevolg dat de animo om te huren afnam ten gunste van bouwen en kopen.

Gemiddeld stegen de koopprijzen van vooral kleine en middelgrote woonhuizen vorig jaar in Belgie met 8 procent. De stijgende vraag naar huurpanden en de renovatie-inspanningen van woningeigenaars resulteerden in een verhoging van de huurpijzen.

Bij de kantoren, winkelpanden en industriele gebouwen kon het prijspeil over het algemeen worden gehandhaafd als gevolg van de lagere rente, maar door de ongunstige conjunctuur kwamen de overigens toch al (te) hoge huurpijzen onder druk te staan. Huizen en appartementen hebben hun rol als ‘dragers’ van de markt weer vergroot. Samen namen zij 63,9 procent van de omzet van de vastgoedsector van f. 22,6 miljard voor hun rekening ofwel een aandeel van f. 14,4 miljard.

Het aandeel van Brussel in de totale vastgoedomzet is teruggevallen van 25 procent in 1989 tot 16,5 procent vorig jaar. Het Waalse aandeel steeg over deze periode met ongeveer 2,5 procent tot 23,8 procent en het Vlaamse aandeel nam met bijna zes procent toe tot 59,7 procent. De gemiddelde prijzen van kleine en middelgrote woningen (verkoop uit de hand) stegen tussen begin 1991 en eind 1992 in Vlaanderen met 16 procent tot f. 127050 per woning, in Wallonie met 17 procent tot f. 100375 per woning en in Brussel met 14 procent tot f. 199100 per woning. Op de markt voor bouwgronden die in 1989 nog een piek vertoonde met 46271 verkochte bouwpercelen kon de terugval tot 39000 bouwpercelen in 1991 ook vorig jaar niet worden verbeterd. Daaruit maakt de Antwerpse Spaarbank Anhyp, de derde spaarinstelling van het land, op dat deze daling van het aantal bouwgronden sedert 1991 zich binnen afzienbare tijd zal vertalen in een daling van de bouwactiviteit.

Maar omdat er toch sprake blijft van een bouwactiviteit op hoog niveau zijn de vooruitzichten nu niet bepaald verontrustend maar zelfs “relatief positief” , aldus adviseur voor vastgoedzaken bij Anhyp, Philippe Janssens. Dat is temeer het geval omdat er momenteel in Belgie fors wordt geinvesteerd in de renovatie van bestaande woningen dankzij de lage btw voor renovatie van 6 procent, de gedeeltelijke fiscale aftrekmogelijkheden voor leningen en de huidige lage hypotheekrente.

Reageer op dit artikel