nieuws

Tracewet krijgt toch een langere inspraaktermijn

bouwbreed

De Tracewet krijgt toch een langere termijn voor inspraak op de Trajectnota. PvdA en CDA hebben voor de behandeling van het wetsvoorstel in tweede termijn een amendement ingediend dat erin voorziet de inspraaktermijn bij infrastructurele poen van nationaal belang te verlengen tot acht weken.

Het amendement kreeg de steun van de overige fracties in de Tweede Kamer. En in haar antwoord verklaarde ook minister Maij-Weggen zich akkoord met het voorstel van Van Gijzel (PvdA) en Biesheuvel (CDA).

Vorige week gaf Maij nog te kennen dat zij vast wilde houden aan vier weken. Alleen voor bijzondere poen als de hoge Snelheidslijn en de Be tuwelijn zou een inspraaktermijn van zes weken ke gelden. Dat laatste echter bleek een foutje te zijn.

Voor deze poen geldt namelijk de inspraaktermijn uit de Wet Ruimtelijke Ordening, en die gaat uit van een inspraakperiode van vier weken, na maximaal drie maanden terinzagelegging.

De minister kon zich in het debat nu wel verenigen met verlenging van de inspraak, omdat met het amendement twee eerder door haar geuite bezwaren zijn weggenomen. De totale procedure die is gemoeid met het realiseren van een Tracebesluit wordt niet verlengd. En bovendien wordt er voor alle poen een en dezelfde inspraaktermijn gehanteerd. Dat bleek voldoende.

Reageer op dit artikel