nieuws

Toelichting op NEN 1080

bouwbreed Premium

Het Liftinstituut en Aboma hebben in nauwe samenwerking met de Arbeidsinspectie een toelichting op de normtekst NEN 1080 ‘Bouwliften voor Goederenvervoer’ uitgebracht. Deze norm beschrijft de veiligheidseisen waaraan bouwliften voor goederenvervoer moeten voldoen. De toelichting biedt fabrikanten, eigenaren en gebruikers van deze installaties de mogelijkheid deze norm eenduidig te interpreteren.

Alle bouwliften voor goedervervoer, ook reeds bestaande, moeten met ingang van 1 mei 1993 aan de norm NEN 1080, 3e druk, mei 1988, voldoen. De Arbeidsinspectie zal de controle op de naleving van deze norm verscherpen. De beproeving en het onderzoek, zoals dat in deze norm beschreven is, kan worden uitgevoerd door de onafhankelijke en deskundige inspectie- en certificatie-instellingen het Liftinstituut en Aboma.

In de praktijk is gebleken dat diverse toepassingen in de norm onvoldoende duidelijkheid verschaffen. Dit leidde tot verschillende interpretaties van de norm.

De nadere toelichting op de norm is verkrijgbaar bij het Liftinstituut in Amsterdam en Aboma in Ede.

Reageer op dit artikel