nieuws

TNO onderzoekt koelen met lucht tegen cfk’s

bouwbreed

TNO onderzoekt in Europees verband de mogelijkheid om te koelen met lucht. Dit als alternatief voor het gebruik van cfk houdende vloeibare koelmiddelen in de koeltechniek.

Het verbruik van cfk’s in de koeltechniek moet op termijn geheel worden gestaakt. ‘Air Cycle lijkt volgens het TNO te Delft een veelbelovend alternatief. De werking van een air cycle koelmachine berust op de afkoeling van lucht bij uitzetting. Bij het leeglopen van een fietsband gebeurt het omgekeerde. Laat men deze leeglopen, dan is de uitstromende lucht kouder, dan de temperatuur van de lucht in de band.

Het lijkt een eenvoudig te bereiken koeleffect, maar de praktijk wijst volgens TNO anders uit. Er zijn technische problemen. Voor enige effectiviteit moeten grote hoeveelheden lucht worden verplaatst.

Daarvoor zijn snelwerkende turbocompressoren en turbines nodig, die monenteel nauwe lijks beschikbaar zijn. Ook moet het probleem opgelost worden van condensatie of ‘sneeuwvorming’. De koeling dient meestal om waterkoeling te bewerkstelligen. Door het afkoelen van de lucht bestaat er daarom condensatie- en zelfs bevriezingsgevaar van de koelwaterleidingen.

Iedere toepassing van air cycle koeling zoals in koelvitrines, vrieshuizen, air conditioning en warmtepompen kent zijn specifieke problemen. Van elk toepassingsgebied wordt nauwkeurig de haalbaarheid vastgesteld. Hieruit worden de veelbelovende toepassingen verder ontwikkeld.

Het po wordt gecoordineerd door het Instituut voor het Milieu- en

rgietechnologie TNO(IMET) en kost ruim f. 2 miljoen. Dit wordt echter voor het grootste deel gefinancierd door de Europese Commissie. Het Nederlandse aandeel wordt mede gefinancierd door Novem BV, onderzoekinstituten, universiteiten en koelbedrijven uit Nederland, Duitsland, Groot-Brittannie en Ierland.

Het po neemt ongeveer drie jaar in beslag.

Reageer op dit artikel