nieuws

Symposium moet bijdragen tot optimale produktinzet

bouwbreed

Op woensdag 19 mei wordt in het gebouw voor Bouwkunde van de Technische Universiteit Delft het symposium ‘De optimale inzet van produkten in het bouwproces’ gehouden.

De inspanning die in nieuwe produktontwikkelingen en innovaties wordt gestoken, komt pas tot zijn recht als het ontwikkelde produkt of produktsysteem ook werkelijk wordt toegepast.

Lukt de laatste stap in de produktontwikkeling niet dan missen producenten kans op produktinzet en architecten de kans op kwaliteitsverhoging van hun gebouwen. Het mislukken van een ontwikkeling kan verschillende oorzaken hebben:produktonwetendheid bij architecten, aanbestedingsmanipulaties bij aannemers, rolverstikking bij onderaannemers of informatieterughoudendheid bij producenten.

Op het symposium komen de opties aan de orde die te volgen zijn om nieuwe produkten toegepast te krijgen.

Inlichtingen over het symposium zijn te verkrijgen bij mevrouw C. van den Broek-Dikhoff, Vakgroep bouwtechnologie, faculteit der Bouwkunde, TU Delft, telefoon 015784203.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels