nieuws

Staalpakket ondersteunt van ontwerp tot uitvoering

bouwbreed

Op 16 april introduceert Technosoft te Lochem het software-pakket TechnocadST, een applicatie van AutoCad12. Het pakket is bedoeld voor het computer-ondersteund bouwen in staal, van het ontwerp tot en met de uitvoering. TechnocadST is een open systeem met direct op elkaar aansluitende programmas voor alle betrokken disciplines.

P.J. van Gorp, verkoopleider van Technosoft, onderscheidt drie disciplines. “Het maken van overzichtsplannen, het maken van werktekeningen en het beheersen van de logistiek.

TechnocadST bestaat uit een basisprogramma (STB), een programma voor het maken van plannen (STP), een programma voor het vervaardigen van werktekeningen (STW) en een programma voor de logistiek (STL). Het driedimensionale model doorloopt achtereenvolgens elk van de drie disciplines. TechnocadST ondersteunt het schematisch ontwerpen, constructief rekenen, bepalen van verbindingen, uitwerken van dak- en gevelcon structie, maken van een offerte, calculeren, maken van werktekeningen, aansturen van produktiemachines, bestellen van onderdelen, nacalculeren, plannen en projectbewaken. Kortom, alle handelingen van het begin tot en met het eind. Dat is mogelijk dankzij de krachtige database van AutoCad12.”

Wijzigingen Elk onderdeel van de staalconstructie, of het nu een boutje of een samenstel van profielen is, wordt door TechnocadST afzonderlijk opgeslagen, zodat de gegevens daar terechtkomen waar ze nodig zijn, in de constructiewerkplaats, het magazijn of op de bouwplaats.

Wijzigingen zijn in elke fase mogelijk en op elk niveau.

“Het systeem houdt in de gaten wat de gevolgen van een wijziging zijn, ook voor de reeds doorlopen fasen” , licht Van Gorp toe. “Wijzigingen zijn nu eenmaal typisch voor de bouw. Een ander voordeel van het pakket is, dat het ‘open’ is, dat wil zeggen het is aan te passen aan de specifieke eisen van de gebruiker. Dat is een kenmerk van AutoCad. Alle opties, die AutoCad biedt voor de communicatie met andere software, staan ter beschikking. De gevorderde gebruiker kan met de AutoCadtaal Lisp de programmas zelf uitbreiden en aanpassen. En tenslotte kenmerkt TechnocadST zich door een grote gebruikersvriendelijkheid.”

Demonstratie Het programma is op 25 maart in besloten kring gedemonstreerd voor leden van Stumico, de Studievereniging Microcomputers te Bleiswijk. Volgens Van Gorp waren de reacties zeer positief. “Er zijn al wel

grammas voor bepaalde onderdelen van het construeren in staal, maar een zo com pleet pakket als TechnocadST is er nog niet. Gebruikers ke TechnocadST overigens koppelen aan de software die ze al toepassen, bijvoorbeeld voor calculaties of databases zoals DBaseIV.”

Een bijkomstigheid van pakketten zoals TechnocadST is, dat er verschuivingen van werk op ke treden tussen de disciplines, omdat er kennis en ‘intelligentie in de software is verpakt. Van Gorp: “Er zijn gebruikers, die zware pakketten kopen, ze door tekenaars laten bedienen en door controleurs het resultaat laten nakijken. Voor de tekenaars kan het systeem een uitdaging betekenen. Zij moeten dan wel een goede instructie krijgen en in de gelegenheid gesteld worden om hun handigheid te tonen.”

TechnocadST wordt op 16 april gedemonstreerd bij Hewlett-Packard te Amstelveen.

Belangstellenden ke zich aanmelden bij G. Zwetheul van Technosoft te Lochem, tel.

05730-89000.

Reageer op dit artikel