nieuws

Soprema verwerft CTG voor buitenlande rol

bouwbreed

Soprema heeft als een van de eerste buitenlandse fabrikanten van bitumineuze dakbedekking het CTG (Certificaat van Technische Goedkeuring) van BDA Keurings- en Certificeringsinstituut BV te Gorinchem verworven.

Het CTG voldoet geheel aan de prestatie-eisen zoals die zijn vastgelegd in het Bouwbesluit.

Verder voldoet het tevens aan de prestatie-eisen zoals overeengekomen in UEAtc-verband, geaccepteerd door ongeveer vijftien Europese landen. Het CTG van Soprema omvat een fors aantal dakbedekkingprodukten uit het Sopralene Flam-programma, waaronder zes dakbaancombinaties.

“Sommige van deze produkten van SBS-gemodificeerde bitumen komen goed overeen met de gangbare VB-rollen, kwaliteitsrollen, die in feite speciaal

r de Nederlandse markt worden vervaardigd” , zo zei Hendriks. Kenmerkend voor de gemineraliseerde rollen uit voornoemd programma, is dat er volgens BDA maar weinig gemineraliseerde dakrollen op de markt zijn, die een dergelijk fraai kleurenprogramma kennen. Zo heeft Soprema Flam een uitvoering AR, dat staat voor Ardois hetgeen betrekking heeft op de befaamde blauwe Franse leislag.

Opvallend Bij het keuren van de produkten is het BDA een bepaald aantal zaken in het bijzonder opgevallen. Opvallend is de zeer goede hechting van de minerale afwerking. Na de borstelproef bedroeg het verlies niet meer dan 15%. De eis is maximaal 60%. Verder hebben de dakrolprodukten GR-Fe en AR-Fe, die niet onder de VB specificaties vallen, wel bijzonder goede brandwerende eigenschappen. Bij vliegvuurproeven is door BDA vasgesteld, dat het dak bedekt met deze minerale bedekking dermate goed bestand is tegen vliegvuur, dat afgeweken kan worden van de gebruikelijke grens van 20 graden maximale dakhelling. Indien de onderconstructie het toelaat kan met de Soprema-rollen tot 75 graden worden gegaan. En dat ook nog eens op een isolatieondergrond van geexpandeerd polystyreenschuim.

Avis Technique Een ander bijzonder aspect aan het Sopralene Flam-programma is dat de detaillering en de verwerkingsvoorschriften op diverse punten afwijken van wat in Nederland gebruikelijk is. Dat vindt zijn oorzaak in het feit dat het oorspronkelijk ‘Avis Technique ook betrekking heeft op de detaillering. De Franse details wijken in enkele opzichten af van het VB-detail. Deze soms betere Franse detailleringen zijn door BDA Buro Dakadvies BV overgenomen. Verder heeft Soprema ook een eigen methode voor het mechnisch bevestigen van dakbanen onder de naam ‘Soprafix-systeem’. “Men kan” , aldus BDA, ” met recht spreken van een echt dakbedekkingssysteem.”

Reageer op dit artikel