nieuws

Schommelingen in vraag naar personeelsleden

bouwbreed

Er is dit voorjaar nog nauwelijks een constant patroon te onderscheiden in de vraag naar UTA-personeel. Waren bedrijven kort geleden nog op zoek naar nieuwe medewerkers, in korte tijd is een ommezwaai zichtbaar, met name in de sectoren utiliteitsbouw en installatietechniek.

Op grond van de meest recente gegevens is het eerder opgemerkte optimisme over het komende najaar, dan ook omgeslagen in terughoudendheid.

Dit blijkt uit de bouwbarometer die is samengesteld op basis van gegevens van de Brouwer Groep te Leerdam over de vraag en het aanbod van UTApersoneel en een ondersteunende peiling onder relaties.

Voor het eerste sinds de bouwbarometer nu bijna anderhalf jaar geleden startte, wordt een flink aantal vacaturestops gemeld, veelal ingesteld per 1 mei.

Bedrijven trachten zich op twee manieren teweer te stellen tegen de achterblijvende groei:er is relatief veel vraag naar kostendeskundigen en ook de vraag naar technici met een commerciele achtergrond neemt toe.

Uit de publikatie van veel jaarverslagen blijkt dat veel grotere aannemersbedrijven 1992 goed hebben afgesloten, zeker in relatie tot veel industriele bedrijven. Gelet op de huidige ontwikkelingen kan een conclusie zijn dat bouwbedrijven in elk geval later hinder ondervinden van een periode van economische stagnatie. Vorig voorjaar werd in de bouwbarometer ook gewezen op een succesvol 1992 op grond van het feit dat geen stagnatie optrad op het personeelsgebied. Dat is dit jaar anders, hoewel daarbij nog een slag om de arm moet worden gehouden vanwege het wisselvallige karakter van de personeelsaanvragen tot nu toe. De komende twee maanden zullen wat dat betreft een goede indicatie vormen voor de rest van het jaar.

Tegenover de achterblijvende sectoren utiliteitsbouw en installatietechniek, staat dat de ingenieursbureaus en architectenbureaus nog een redelijk gevulde orderportefeuille hebben. De problemen zijn dan ook met name zichtbaar in het uitvoeringstraject waar zich een ware prijzenslag lijkt af te spelen.

Reageer op dit artikel