nieuws

SBW initieert po milieuzorg onderwijs

bouwbreed Premium

De Stichting Beroepsopleidingen Weg- en waterbouw heeft het initiatief genomen tot het opzetten van een po om het milieubewustzijn van leerlingen in alle geledingen van het civieltechnisch onderwijs te verhogen.

Dat bleek woensdag op een studiedag over natuur- en milieu-educatie in het onderwijs in Utrecht.

Samen met de branche-organisaties in de gww gaat de SBW de MBO- en HBO-koepels en de Technische Universiteiten (civiele techniek) benaderen voor deelname in een speciaal op te zetten milieupo voor het ‘gww-onderwijs’. Volgens directeur W.F.F. Seignette van de SBW is het namelijk van groot belang dat bij het ontwikkelen van een milieuzorgsysteem in de bedrijven (zoals momenteel in de gww-sector aan de orde is) het civieltechnisch onderwijs daarvan op de hoogte wordt gehouden en er zelfs actief op inspeelt.

Ook de brancheorganisaties (NVWB, VAGWW) hechten belang aan het opzetten van een po dat toekomstige technici bekend maakt met het milieuzorgsysteem in de branche. Dat de bedrijven in de gww-branche milieuzorg seri eus nemen blijkt uit een onlangs gepresenteerd onderzoek van KPMG. Hieruit komt naar voren dat inmiddels 85 procent van de gww-bedrijven bezig is met het opzetten van een milieuzorgsysteem. Dit is maar goed ook, want volgens de onderzoekers zullen bedrijven zonder een dergelijk systeem op termijn niet ke overleven. De verwachting is dat eind 1994 80 procent van de bedrijven in de sector een milieuzorgsysteem heeft.

Integratie

In de wegenbouw komt hergebruik van afvalstoffen steeds meer in zwang, zo hield Seignette zijn gehoor voor. Veel afvalstoffen worden gebruikt als wegfundering. Zo is het bij de produktie van asfalt bijvoorbeeld mogelijk met 50 tot 70 procent sloopasfalt te werken.

Onderzoek onder beroepsbeoefenaars heeft uitgewezen dat de motivatie om op eigen niveau milieu-technische aspecten te laten meewegen groot is.

Het uitgangspunt dat de SBW heeft gekozen voor de implementatie van milieuzorg in de primaire beroepsopleidingen is dan ook gericht op het vaktechnisch handelen op vakliedenniveau. Na het geven een serie van lessen over milieuzorg wil de SBW nu komen tot integratie van milieuzorg in de lesstof.

Reageer op dit artikel