nieuws

SBK komt met lijst erkende kwaliteits verklaringen

bouwbreed

De Stichting Bouwkwaliteit (SBK) te Rijswijk laat weten dat de lijst van de kwaliteitsverklaringen, uitgave 1 april, bij haar kan worden besteld.

De in deze lijst opgenomen verklaringen leveren voldoende bewijs dat is voldaan aan een bij -of krachtens- het bouwbesluit gegeven voorschrift. Uiteraard voorzover de kwaliteitsverklaringen betrekking hebben op dat voorschrift.

De overzichten zijn goedgekeurd door de staatssecretaris van VROM. Dit in het kader van de Woningwet (stb 1991, 439), te weten volgens artikel 1, eerste lid, onderdeel j.

De in de uitgave opgenomen verklaringen zijn gegroepeerd per onderwerp. Tevens is opgenomen een zoekregister waarin de onderwerpen alfabetisch zijn gerangschikt.

Bestellen van de betreffende lijst kan schriftelijk (bij SBK).

Maar het kan ook per fax op nummer 070-3902947.

Reageer op dit artikel