nieuws

Rijk betaalt mee aan railverbinding tussen Purmerend en Schiphol

bouwbreed

Het rijk is bereid om f.1,6 miljard bij te dragen aan de aanleg van de zogenaamde noord-zuid-railverbinding, die uiteindelijk Purmerend via Amsterdam met Schiphol moet verbinden.

Dit aanbod heeft Amsterdam gekregen in ruil voor een soepele opstelling van de hoofdstad bij het innen van een oude vordering op het rijk van f.3,3 miljard. Het kabinet en de Tweede Kamer moeten nog een beslissing over het aanbod nemen. Die wordt deze maand verwacht.

Voor de f.1,6 miljard gulden kan het eerste -ondergrondse- deel worden aangelegd tussen Amsterdam-Noord en de luchthaven Schiphol. De aanleg van dat deel neemt ongeveer zes jaar in beslag en kan, als Kamer en kabinet hun toestemming geven, beginnen in 1995.

Stadsvernieuwing

Voor Amsterdam heeft het aanbod een tweede prettig gevolg:het betekent een oplossing voor de afwikkeling van de problemen rond de oude stadsvernieuwingskosten, die Amsterdam nog steeds tegoed heeft van het rijk.

Vorig jaar bereikten gemeente en rijk overeenstemming over een door het rijk over te nemen bedrag van die stadsvernieuwingskosten van f.639 miljoen.

Gemeentefonds

Dat kon echter niet zomaar uit het gemeentefonds worden opgediept.

Dat zou immers afwenteling van de kosten betekenen op andere gemeenten en dat stuitte op grote bezwaren.

De stadsvernieuwingskosten, gevoegd bij een tweede vordering uit de periode 1967-1973, toen Amsterdam onder curatele stond (artikel-12), bracht de totale vordering van de stad op het rijk op f.3,3 miljard.

In ruil voor het ‘cadeau van 1,6 miljard zijn Amsterdam en het rijk nu overeengekomen dat het rijk minder snel zijn schuld aflost.

Dit betekent dat Amsterdam gedurende 25 jaar 16,7 miljoen gulden per jaar minder aan inkomsten ontvangt.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels